Uhorské kráľovstvo

 

- V roku 896 príchod prvých Maďarov z Východnej Európy. Pôvodne žili na území dnešného Ruska.

- V 10. storočí zjednocovanie Maďarov. Prijatie kresťanstva a usadzovanie sa.

- Od Slovanov si berú a osvojujú roľníctvo. Dovtedy boli kočovným kmeňom. Nemali stálu vlasť.

- Po zániku Veľkej Moravy si jej západnú časť podmanili Přemyslovci.

- Slovensko sa dostalo pod nadvládu Maďarov.

- Koncom 10. storočia zjednotil Maďarov Gejza z rodu Arpádovcov.

- Za jeho vlády prijali Maďari kresťanstvo.

- Administratívne centrum – Nitra.

- Začiatkom 11. storočia dočasne Slovensko ovládol poľský panovník Boleslav Chrabrý.

- Za vlády Štefana sa Slovensko stalo definitívnou súčasťou Uhorska.

- V roku 1000 získal Štefan kráľovskú korunu.

- Rozdelenie kráľovstva na župy.

- Štefan podporoval cirkev. Za jeho vlády rozmach benediktínov. Boli to jedení vzdelanci v Európe. Prinášajú latinku a latinčinu.

- Za Štefana I boli vydané prvé písomné zákony v Uhorsku. Obnovilo sa razenie Mincí.

- Vzniklo Nitrianske kniežatstvo. To ale v roku 1200 zaniklo.

- Ondrej II – vydal Zlatú bulu. Tým obmedzil svoje kráľovské práva. Jeho predkovia sa ako králi zadlžili cirkvi a šľachte. Bula im povolila neplatenie daní.