Jeho názov je odvodený od slova uhlie. Patrí k najdôležitejším biogénnym prvkom spolu s jeho zlúčeninami.
Poznáme jeho dve alotropické modifikácie- grafit( tuha)
                                                                  - diamant
V grafite sú atómy uhlíka usporiadané do vrstiev, teda vytvárajú vrstevnatú štruktúru. Van der Walsove sily- kvôli týmto silám je grafit mäkká a ľahko sa otierajúca látka.
Diamant- má atómy uhlíka usporiadané do kryštálovej štruktúry, v ktorej sú navzájom pevne pospájané s pevnými kovalentnými väzbami, preto je diamant veľmi tvrdý- vyskytuje sa v rôznych farebných modifikáciaách a používa sa na výrobu šperkov. Diamant sa vyrába aj umelo a ako priemyselné diamanty sa používajú pre rôzne rezné hlavice nástrojov.
Grafit sa používa pri výrobe ceruziek a pri elektrolýze. Reaktivita uhlíka je malá a s inými prvkami reaguje len pri zvýšených teplotách. V priemysle sa využívajú jeho tzv. technické formy ako je koks a uhlie.
 Najväčšie využitie má pri výrobe kovov.
Grafit sa využíva ako mazadlo ložísk. Aktívne uhlie - filtre plynových masiek.
Diamant sa využíva aj v klenotníctve.