Uhlie

ð Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hnede uhlieje čierna alebo hnedočierna (tzv. hnedé uhlie — lignit) horľavá hornina

ð získava sa z povrchových alebo hlbinných dolov

ð používa sa predovšetkým ako palivo

ð Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt uhlieod dôb priemyselnej revolúcie je uhlie veľmi dôležitou energetickou surovinou. Väčšina svetovej výroby elektrickej energie sa uskutočňuje práve v uhoľných (t.j. tepelných) elektrárňach.

 

Zloženie uhlia:

Uhlie je zložené predovšetkým z uhlíka, obsahuje však rozmanité zložky vrátane sírnych zlúčenín.

 

Využitie:

Uhlie je najčastejšie používané ako tuhé palivo na výrobu tepla spaľovaním. Svetová spotreba uhlia je 5 200 miliónov ton ročne, z toho je 75 % využívaných na výrobu elektrickej energie.

  • V oblasti Číny a Indie sa ročne spotrebuje 16 miliónov ton uhlia a  predpokladá sa, že v roku 2025 narastie táto spotreba na 2 700 miliónov ton ročne. V USA sa každoročne spotrebuje miliarda ton uhlia, z  toho až 90 % na výrobu elektrickej energie.

  • Pri výrobe elektrickej energie sa spaľuje uhlie

 

Ropa (zastaralo aj surová nafta či zemný olej)

ð je hnedá až nazelená horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánmi

ð Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ropapravdepodobne vznikla rozkladom zvyškov pravekých rastlín a živočíchov Náleziská ropy sú pod nepriepustnými vrstvami, až 8 km pod zemským povrchom.

ð ropa pri ťažbe vyviera pod tlakom, alebo sa čerpá

ð vyskytuje sa spoločne so zemným plynom a vodou

 

 

 

Približné zloženie ropy:

Uhlík

84%

Vodík

11-14%

Kyslík

1%

 

Ťažba ropy:

Kedysi existovali lokality, kde ropa prirodzene vyvierala na zemský povrch. Teraz sa ropa získava pomocou vrtov. Väčšinou sa v nálezisku s ropou nachádza zemný plyn, ktorý zabezpečuje potrebný tlak.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zemný plyn ťažba

Využitie ropy:

Ropa a výrobky z nej sú základným palivom pre dopravu a surovinou pre výrobu plastov. Vyrábajú sa z nej aj niektoré lieky, hnojivá a pesticídy. Chudobnejšie krajiny využívajú ropu na výrobu elektriny.