Ženy sú kvietky, ktoré treba chrániť.“

(Andy Timková)

 

Žena:

 • Dôležitá osoba v živote každého z nás.

 • Môže to byť mama, stará mama, krstná mama, dcéra, sestra, priateľka, spolužiačka,...

 • Je pre nás ochrankyňou, pomocníčkou, dôverníčkou,...

 • Je múzou pre mnohých umelcov.

 • Nájdeme ju zobrazená v podobe sôch (Venuše), na obrazoch, je ospievaná v literárnych dielach (A. Sládkovič – Marína, Sofokles – Antigona, P- O. Hviezdoslav – Hájnikova žena,....)


koncosova

Žena je od počiatku vekov oslavovaná a uctievaná. Často však i zatracovaná, prenasledovaná a týraná. Jej posolstvo sa podáva ďalej cez pokolenia dcér, matiek a babičiek.

Na zemi je však ešte stále veľa krajín, kde síce rozvoj napreduje, ale postavenie ženy sa už dlho nemení. Vo veľkej časti sveta sú ženy mrzačené, skrývané za oblečenie, zaháňané za múry a na verejnosti umlčané. Avšak zatiaľ čo v týchto častiach sveta sú ženy až zúfalo nečinné, v iných krajinách hnutie za ženské práva prerastá do opačného extrému.

Podľa najnovších meraní a prieskumov viac ako polovicu populácie tvoria ženy. V dnešnej dobe je už samozrejmosťou, že sú rovnoprávne s mužmi a zvládnu tu istú prácu ako oni a niekedy aj oveľa lepšie.

Avšak takúto pozíciu v spoločnosti nemali ženy stále. V minulosti mali veľa vecí zakázané a mohli robiť len určité úlohy. Úlohou ženy v minulosti bolo väčšinou staranie sa o deti a o chod rodiny. Ženy nemohli voliť a zastupovať politické funkcie v spoločnosti. To sú len niektoré činnosti, ktoré nemohli vykonávať, bolo ich samozrejme oveľa viac. Postupom času si ženy uvedomili, prečo by nemohli vykonávať činnosti a zastupovať pozície, ktoré doteraz prináležali iba mužom. Bojovali za svoje práva a raz dosiahli splnenie svojich požiadaviek. Zaslúžili sa o to rôzne hnutia a organizácie, ktoré založili ženy práve pre tento účel.

V dnešnej dobe už iba málo krajín nemá rovnoprávnosť mužov a žien zapísanú v zákonoch. Ženy môžu zastupovať úplne rovnaké posty ako muži. A preto sa už veľmi málo hovorí o diskriminácii žien, a hoci sa niekedy taký prípad objaví, ale to už iba výnimočne.

Ženy potrebujú pochopenie, záujem, oddanosť, uznanie, ubezpečenie, ale najmä úctu:

 

 

Ako prejavovať úctu k žene?

koncosova

 • Zaujímajte sa o ženu – o svoju mamu, starú mamu, spolužiačku, sestru, sesternicu,...

 • Zaujímajte sa o jej deň, prácu, školské povinnosti,...

 • Snažte sa ženám pomáhať s domácimi prácami – stačí aj vykonať drobné práce.

 • Ďakujte za všetko, čo pre vás robí.

 • Oceňujte ženu.

 • Pochváľte ženy za oblečenie, úpravu, dobré jedlo, pomoc pri úlohách,...

 • Pripravujte prekvapenia – namaľujte obrázok, vyrobte vlastný darček, natrhaj lúčne kvety...

 • Tešte sa z jej prítomnosti.

 

 

Pamätajte na úctu k sebe, úctu k iným a zodpovednosť za Vaše konanie.“

(Dalajláma)

 

Aktivity na vyjadrovanie úcty k ženám:

Hra na pastiera

Stupeň: I., II., III.

Čas: dlhodobá aktivita

Cieľ: Prejaviť úctu k ženám, pozornosť a láskavosť

Hra na pastiera: mená „svojich žien“ napíšte na papieriky. Počet papierikov by sa mal rovnať počtu detí v skupine. Každý týždeň si každé dieťa vytiahne jeden lístok a tým sa stane pastierom danej ženy.  V nasledujúcich dňoch sa bude usilovať prejavovať úctu tej žene, ktorá bola uvedená na papieriku. O svojej činnosti si vedie denníček, ktorého obsah si odprezentuje napr. na najbližšej hodine etickej výchovy.

 

Znamenáš pre mňa veľa, lebo...

Stupeň: II.

Čas: 45 minút

Cieľ: pozitívne ohodnotenie spolužiačok – žien

Znamenáš pre mňa veľa, lebo...: Deti si vezmú papierik a pero, zároveň si premyslia, komu chcú odkaz odovzdať. Konkrétnej spolužiačke napíšu odkaz, v ktorom sa snažia vyjadriť k nej úctu a pozitívne hodnotenie. Odkaz jej odovzdajú, ale predtým ešte svoje hodnotenie slovne vyjadri aj pred ostatnými.Zopakujte si:
1. Vysvetlite pojem úcta.
2. Prečo práve žene patrí úcta?
3. Ako môžeme žene prejaviť úctu?

Použitá literatúra:
KOŠČ, M.: Základy psychológie. 4. vyd. 2001. SPN. Bratislava. ISBN 80-08-03201-4
OLIVAR , R. R.: Etická výchova. 1. vyd. 1992. Orbis Pictus Istropolitana. Bratislava. ISBN 80-7158-001-5
Propagačné materiály pedagogicko-psychologických poradní
Súkromné texty autorky
http://fei-etika.tym.sk/ref7.html

Zdroje obrazkov:
http://www.infovranov.sk/Strana-23/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Moravianska_venu%C5%A1a