1. Prosba: ústne, písomne, neverbálne...

2. Žiadosť: ak spolu komunikujeme rovný s rovným.

3. Poďakovanie: ústne, písomne, hmotne.

4. Pobozkanie ruky: dáma volí či dá ruku pobozkať, ale keď ide staršieho človeka tak by sme ju mali dať pobozkať.

5. Tykanie: starší mladšiemu, žena mužovi, nadriadený podriadenému ...

- neodmieta sa: nikdy by sme nemali navrhovať aby si začali tykať tvoj známy, ktorého poznáš bez toho aby to oni sami chceli   

- nesluší sa: ruky vo vreckách, cigaretu v ústach, žuť žuvačku, zívať, kašľať, kýchať bez prikrytia úst

 

Pozdrav a predstavovanie

Pozdrav: kamaráta Ahoj! Nazdar!; učiteľa – nadriadeného Dobrá deň!; starý rodič Ahoj!

- je to výraz úcty človeka k človeku

- prvý pozdraví ten kto vstupuje do miestnosti, pri vstupe do miestnosti: keď vstúpi nadriadený tak sa postavím

Predstavovanie

- mladší staršiemu, podriadený nadriadenému, muž žene, jednotlivec spoločnosti

- všetkých známych predstavujem rodičom, je vhodné krátko uviesť i záľuby, človeka ktorého predstavujem

- dáma sa predstavovať nemusí ale je to vhodné  

 

Oslovenie, titulovanie

- v domácom styku: pán , pani ... a v pracovnom styku (tituly): Ing., Mgr., PhDr., Bc., MUDr., RNDr., PaedDr., ...

- Angličania a Francúzi nepoužívajú tituly

- generál manažér, vice generál manažér, top manažér, executive officer hlavný manažér

 

Oslovovanie v občianskom živote

- ctený pán: človek, ktorý sa zúčastňuje na verejnom živote       - veľa vážený pán: vysokoškolské vzdelanie

- veľactený pán: primátor, starosta...                                                   - vysoko vážený pán: riaditelia

- vážený pán: stredoškolské vzdelanie

 

V zahraničí:

- barón, barónka, baronesa, gróf, grófka, kontesa (Vaša výsosť ! YOUR MAJESTY!)

- princovia, princezné, knieža, kňažná (Vaša kráľovská výsosť!)

 

 

Korešpondencia

- výhody e-mailovej : žiadny papier, nepotrebujeme poštu ani poštové známky

 

Charakteristiky korešpondencie: 

- chýba priamy očný kontakt, anonymita, časový posun, nie je to čisto súkromná vec, chýba priamy kontakt, môže zlyhať kvôli technickej chybe, formálnejšie...  

 

Anatómia e-mailu:

1. meno prijímateľa                             4. text

2. predmet                                              5. pozdrav : Pekný deň! Do skorého videnia !

3. oslovenie – atmosféra listu           6. podpis: elektronicky

 

 

Telefonovanie

- predstavenie, zrozumiteľnosť, primeraný hlas, hovoríme stručne  

- premyslíme si či máme dostatočný dôvod na to, aby sme niekomu zavolali

- nevoláme kvôli maličkostiam, nevoláme neskoro ráno alebo neskoro večer, nevoláme rodine a známym na pracovisko

- v prípade ak máme návštevu a máme hovor ospravedlníme sa a poprosíme aby zavolal neskôr

- nikdy nehovoríme dôverné veci, neslušne o niekom, s nikým nehovoríme podráždene a nekričíme

 

Vizitky, pozvánky

Vizitky: dôležitá pomôcka v pracovnom, spoločenskom a diplomatickom styku. Líšia sa vzhľadom spôsobom použitia v praxi.

Veľkosť vizitiek: podriadený nemá väčšiu vizitku ako nadriadený obvykle 4x7,5cm; 5x7,5cm;6x9;5x9;5,5x9,5;4,5x8; Najčastejšie 9x5cm.

 

Seriózne firmy všetci pracovníci rovnaké. 

Údaje na vizitke: služobné vizitky: meno, titul, funkcia, názov, adresa, organizácia, telefón...

                                 súkromné vizitky: meno, adresa, telefón, email

                                 diplomatické: meno, funkcia, názov diplomatického úradu

                                 kombinované

- niekedy aj v iných jazykoch (- obojstranné Japonsko, Anglicko; Francúzsko len vo francúzštine)

 

Funkcia vizitiek: Informačná (môže slúžiť aj ako „prezenčka“) a reprezentačná, vizitky sa môžu aj zasielať, treba však skratkou uviesť jej účel

Forma: Jednoduchá (v jednoduchosti je krása), decentná, kvalitný papier, elegantná grafika.

 

 

Skratky a ich význam

P.F. – pri blahoželaní                        P.R. ET P.J. – ďakujeme za blahoželanie a opätujeme ho

P.C. – pri vyslovení sústrasti          P.P. – pri nástupe do zamestnania                                          

 P.F. 20.. – pri blahoželaní k novému roku        

 

Pozvánky

- súkromné posedenie: osobne alebo telefonicky

Náležitosti: osobný list alebo na kvalitnom papieri pozvánky

Obsahuje: meno, funkciu hostiteľa, meno pozvaného, dôvod, deň, hodina, miesto stretnutia, tel. č.

Používané skratky: „pán a pani XY“ – Slovensko ; „M ET MM XY“ – Francúzsko; „ MR AND MRS XY“ – Anglicko;

Do rohu udať špecifické oblečenie:  INFORMAL – spoločenský oblek; BLACKTIE – smoking;

 

Darčeky

Dar vyjadruje vzťah dvoch ľudí. Sprostredkovateľ medzi obdarovaný a darcom. Zaväzuje obe strany.

Darček musí byť vkusne zabalený.  Správny čas a miesto. Do prevádzaný  vhodným slovný prejavom.  Otvárame ho hneď.

Darca by mal rozhodnúť či je dar vhodný. Obdarovaný by mal sám rozhodnúť, čo ho dar k niečomu zaväzuje.

Oficiálny styk darčeky zo skla, porcelán, majoliky, drevo, knihy, alkohol ...

 

Belgicko vhodné sú kvety. Bulharsko malý suvenír. Island kvety nie, darček áno. Španielsko darček áno, kvety nie. Tunisko darček áno. Brazília kytica kvetov áno.