Typy krajín na Zemi
Dažďové lesy - Majú najväčšiu pestrosť foriem života. Nachádzajú sa v okolí rovníka. Je tam vlhké a horúce podnebie. Rastie tam mnoho druhov rastlín a žije veľa živočíchov. Dažďové lesy sa nazývajú aj pľúcami Zeme. Vytvára sa v nich veľké množstvo kyslíka.
Savany - Prší tu menej. Aj napriek tomu je tam dosť vlahy na rast trávnatého porastu a ojedinele stojacich stromov. V teplom podnebí žijú početné stáda zvierat.
Púšte a polopúšte - Sú najteplejšie a súčastne najsuchšie miesta na Zemi. Pokrýva ich piesok, štrk a kamene. Len na miestach kde sa v nich vyskytuje voda sú zelené oázy.
Subtropiské krajiny - Majú viac vlahy ako púšte. Väčšinou sa nachádzajú pri morskom pobreží.
Stepi - Sú trávnaté krajiny. Vznikli v miernom podnebí
Lesy mierneho pásma - Sú rozlohou najrozsiahlejšie lestnaté územia na Zemi. Tvoria ich v teplejších častiach listnaté pôdy a v chladnejších zasa ihličnaté lesy.
Tundry a polárne krajiny - Sú to veľmi chladné oblasti Zeme. Väčšinu roka ich pokrýva ľad a sneh.