Chemická väzba

—  atómy sú stavebnými časticami všetkých chemických látok,

—  pritom len málo chemických látok obsahuje jednotlivé vzájomne nespojené atómy,

—  takýmto príkladom je napríklad plynný argón vo vzduchu,

—  väčšina chemických látok obsahuje spojené atómy

 

Typy chemickej väzby

—  pri chemickej väzbe rozlišujeme či elektróny chemickej väzby patria obom jadrám zlúčených atómov rovnako,

—  ak elektróny chemickej väzby patria obom jadrám zlúčených atómov rovnako, chemická väzba je nepolárna, napr. H2, Cl2

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt polárna väzba

—  ak elektróny chemickej väzby nepatria obom jadrám zlúčených atómov rovnako, chemická väzba je polárna, napr. HCl

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt polárna väzba

—  či bude chemická väzba polárna alebo nepolárna, to závisí od sily, ktorou atómy priťahujú elektróny chemickej väzby:

 

ð sila, akou atóm priťahuje elektróny chemickej väzby, číselne vyjadruje ELEKTRONEGATIVITA atómu

 

ð elektronegativita (x) = číselný (desatinný) údaj, ktorý sa uvádza v PSP pri prvku v pravom hornom rohu.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt periodická tabuľka prvkov

 

Ø  ak je rozdiel elektronegativít zlúčených atómov  0-0,4, väzba je nepolárna, napr.: H2

                  x(H)= 2,1

            x(H)= 2,1

            x(H2)= x(H) – x(H) = 2,1 – 2,1 = 0

 

Ø  ak je rozdiel elektronegativít zlúčených atómov 0,4-1,7, väzba je polárna, napr.: HCl

                  x(H)= 2,1

            x(Cl)= 3,0

            x(HCl)= x(Cl) – x(H) = 3,0 – 2,1 = 0,9

 

Ø  ak je rozdiel elektronegativít zlúčených atómov väčší ako 1,7, väzba je iónová, napr.: LiF

                  x(Li)= 1,0

            x(F)= 4,0

            x(LiF)= x(F) – x(Li) = 4,0 –1,0 = 3Zopakujte si:
1. Čo je chemická väzba?
2. Charakterizujte polárnu chemickú väzbu.
3. Charakterizujte nepolárnu chemickú väzbu.


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2011. s. 12-13. ISBN 978-80-8091-310-6

Zdroje obrazkov:
http://vertigolab.50webs.com/bonding.html.
http://www.richtera.cz/chemistry/download/psp.html.