Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

Slová v španielčine je možné tvoriť viacerými spôsobmi. V nasledujúcom učive sa budeme venovať len niektorým z nich.

 
1. Tvorenie slovies prostredníctvom prípon:


a) Tvorenie slovies z iných slovných druhov
 
-ar
soñar
snívať
(el sueño)
-ear
golpear
biť, udierať
(el golpe)
-ejar
manejar
manipulovať
(manera)
-ificar
significar
znamenať
(el significado, el signo)
-izar
actualizar
obnoviť
(actualidad, actuo)
-ecer
crecer
rásť
(crecimiento)
-uar
continuar
pokračovať
(continuo, continuación)


V prípade, že sa takéto slovesá spájajú s iným slovným druhom (predovšedkým podstatným menom), vznikajú viacslovné vyjadrenia:

hacer armas
bojovať
hacer dedo
stopovať
hacer difícil
sťažiť
hacer la compra
nakúpiť
hacer uso
použiť
dar respuesta
odpovedať
dar cumplimiento
splniť
dar golpes
udierať, tĺcť

 
Ya no salió ningún autobús y lo único que me quedó era hacer dedo. (Už nešiel žiadny autobus a jediné čo som mohol urobiť bolo stopovať.)
 
Hoy me va a dar la respuesta. (Dnes mi dá odpoveď.)


b) Tvorenie slovies zo slovesného základu
Pomocou predpon:
Izquear → llorizquear (pofňukávať)
Iznar → lloviznar (poprchávať)2. Skratky a skrátené slová:


Skratky a skrátené tvary slov sa tvoria z viacslovných pomenovaní:
  1. Iniciálové skratky (ako základ skratky sa použije prvé písmeno slova)
UE - Unión Europea (EU Európska únia)
EE.UU. - Estados Unidos (USA Spojené štáty americké)

  1. Skupinové skratky (použijú sa časti slov)
MINED - Ministerio de Educación (Ministerstvo školstva)

  1. Zmiešané skratky (Začiatok a koniec slov)
PYMES – pequeñas y medianas empresas (Malé a zmiešané podniky)