Niektoré príslovky spôsobu môžeme vytvoriť z prídavných mien v ženskom rode pomocou prípony –mente:


precisa

presná

precisamente

presne

lenta

pomalá

lentamente

pomaly

forte

silná

fortemente

silno

veloce

rýchla

velocemente

rýchlo

felice

šťastná

felicemente

šťastne

comoda

pohodlná

comodamente

pohodlne


 

Prídavné mená, ktoré sú ukončené na –le a –re a pred ktorými stojí samohláska, vypúšťajú pred príponou –mente koncovú samohlásku –e:


facile

ľahká

facilmente

ľahko

regolare

pravidelná

regolarmente

pravidelne

manuale

ručná

manualmente

ručne

graduale

postupná

gradualmente

postupne

difficile

ťažká

difficilmente

ťažko

razionale

rozumná / racionálna

razionalmente

rozumne / racionálne


 

Takýmto spôsobom sa však nedajú tvoriť príslovky z prídavných mien, ktoré označujú farbu a z niektorých iných prídavných mien ako napr.:

  • Buono (dobrý)

  • Cattivo (zlý)

  • Giovane (mladý)

  • Vecchio (starý)