Vypracovala: Mgr. Alena Hmirová
 
 
 
Príslovky podľa pôvodu delíme na:
  1. pôvodné: patrí tu napr. mal (zle), bien (dobre), demain (zajtra), ...
  2. odvodené: to sú príslovky, ktoré tvoríme nasledovným spôsobom:

 

prídavné meno v ženskom rode + koncovka -ment
 
 
Príklady:
 
heureux (šťastný) → heureuse (šťastná) => heureusement (šťastne)
doux (jemný) → douce (jemná) => doucement (jemne)
vif (živý) → vive (živá) => vivement (živo)
 

!Výnimky:

Niektoré príslovky tvorené príponou –ment predstavujú výnimky z predchádzajúceho pravidla.
 
  1. Ak sa prídavné meno končí v mužskom rode na samohlásku, pridáme k nemu len koncovku –ment. Netvoríme ženský rod prídavného mena.
Príklady: poli (zdvorilý) → polie (zdvorilá) => poliment(zdvorilo)
vrai (skutočný) → vraie (skutočná) => vraiment (skutočne)
hardi (smelý) → hardie (smelá) => hardiment (smelo)
  1. Prídavné mená zakončené na –u v tvare príslovky sa mení koncovka –u na –û– .

Príklady:

goulu (pahltný) → goulue (pahltná) => goulûment (pahltne)

cru (drsný) → crue (drsná) => crûment(drsne)

assidu (usilovný) → assidue (usilovná) => assidûment (usilovne)

  1. Príslovky tvorené od prídavných mien zakončených na –ant, -ent namiesto prípony –ment pridávame prípony –amment, –emment.
Príklady:
prudent (opatrný) → prudente (opatrná) => prudemment (opatrne)
méchant (neposlušný) → méchante (neposlušná) => méchamment (neposlušne)
violent (násilný) → violente (násilná) => violemment (násilne)
 

 
Pravidelné stupňovanie prísloviek