Zámená yo, tú zvratné zámeno majú zvláštne (prízvučné) tvary, ktoré sa používajú len v spojení s predložkami:


 

 

 

 

 

 

 

yo

de mí

o mne

para mí

pre mňa

a mí

mne


de ti

o tebe

para ti

pre teba

a ti

tebe

se

de sí

o sebe

para sí

pre seba

a sí

sebe


 

Ejemplos:


Este regalo es para mí.

Tento darček je pre mňa.


Lo hago sólo para ti.

Urobím to iba pre teba.


Cada uno habla de ti.

Každý hovorí o tebe.


A mí no me llamaron.

Mne nevolali.


A ti no te dicen nada.

Tebe nič nepovedia. 

Pri ostatných osobách sa používajú tie isté tvary ako v 1. páde:


No puedo marchar sin ella.

Nemôžem bez nej odísť.


Todo hago por él.

Všetko robím kôli nemu.


Este libro es para Usted.

Táto kniha je pre vás.