Tuky-Lipidy.

Tuky sú z chemického hľadiska zlúčeniny glycerolu a vyšších mastných kyselín napr.:kyselina palmítová a stearová.

Tuky rozdeľujeme na:tuhé(masť) a kvapalné (olej).

Tuky:pôvod:živočíšne = nachádzanie:v živých organizmoch,pod kožou a rastlinné = nachádzanie:v plodoch rastlín.

Z hľadiska výživy sú tuky najbohatším zdrojom energie.Význam tukov vo výžive je nielen v energetickej hodnote ale aj v obsahu biogénnych zložiek.

Tuky s obsahom mastných kyselín :ľudský organizmus si tieto kyselony nevie vytvoriť,preto ich prijíma v potrave.Stráviteľnosť tukov závisí od teploty topenia.Tuky,ktoré sa topia pri teplote 25-26stupňov celzia sa vstrebávajú naplno napr.:máslo.Tuky z vyššou teplotou sa vstrebávajú horšie(Najviac tukov je v bravčovom mäse a najmenej v teľacom,jahňnacom a hrabavej hydine.Tvoria

2-30% zo zloženia jatočného mäsa).