(1924 - 1984)

- americký prozaik, zomrel v L.A

- písal poviedky, novely a romány

- POVIEDKOVÁ TVORBA: Strom noci a iné poviedky

Hudba pre chameleónov

- NOVELY: čna harfa

Raňajky u Tiffaniho

- ROMÁNY: Iné hlasy, iné izby

Chladnokrvne

Vypočuté modlitby- ostalo len torzo

RAŇAJKY U TIFFANIHO:

- psychologická novela, rozpráva o americkom spôsobe .ivota,

- hrdinka: 19 ročná :Holly Golightlyová

- Pohybuje sa v prostredí N. Y. barov a prepychových re.taurácií, necháva sa vydr.iavať

bohatými star.ími mu.mi. V tom istom dome .ije mladý začínajúci spisovateľ, ktorý začal

sledovať osud Holly.

- Holly .ije od 14 rokov sama. . Človek sa mô.e vycvičiť, aby mal rád ka.dého..

- k jej známym patrí: filmár, multimilionár, diplomat, jeho milenka, jej priateľka, fotomodelka

- 1x tý.denne nav.tevuje väzenie v Singsingu, nevieme prečo tam chodí.

- Dozvedáme sa postupne tieto okolnosti. Holly bola vydatá, a .e má úplne iné meno, od

svojho man.ela odi.la, lebo tú.ila po veľkom svete.

- Stále po bohatstve, napokon ju obvinia zo spojením s narkomafiou - nevedomky sa s ňou

zaplietla.

- Zdeptá je potrat, ku ktorému dochádza, keď ju uväznili.

- V.etci priatelia ju po zatknutí opú.ťajú, zostáva len priateľ- rozprávač, ktorý jej pomô.e

utiecť do Brazílie

- Ku koncu . Holly si hľadá svoj domov, dostáva správy v Rio de Janeiro, Buenos Aires.

Rozprávač si myslí, .e skončila v Afrike v chatrči, kde na.la svoj domov. Román o ľudskom

hľadaní zmyslu .ivota ľahkomyseľne, ale veľmi úprimne a hlboko citovo zalo.enej Holly.

- názov je symbolický: Tiffany . .perky

- pri odchode do R. de Janeiro si odnesie maličký .perk

- psychologická kresba postavy- dobrá

- veľa symbolov.

- pova.ovaná za skvost americkej novelistiky.