Habsburgovci: - veľmi silný panovnícky rod
                        - chceli mať nadvládu v Európe
                        - odmietali reformáciu 
                                     ll
                              príčiny vojny
Zač. 17. storočia => 2 tábory : Protestantská Liga