Delenie sietí podľa topologie

Jednoducho povedané topológia sietí predstavuje spôsob vzájomného prepojenia počítačov, kde výsledkom je fungujúca sieť. Každá z topológií má charakteristické vlastnosti ako typ použitých káblov, maximálny dosah, rýchlosť a podobne.


Zbernica - Bus


Všetci užívatelia siete sú pripojení paralélne na spoločný kábel (zbernicu), ktorý vychádza z jedneho počítača a vstupuje do susedného počítača. Inými slovami, existuje jeden komunikačný kanál používaný všetkými systémami v sieti. Správy vysielané jedným systémom prijímajú všetky systémy. Správa obsahuje v sebe adresu určujúcu komu patrí a podľa nej sa systém rozhodne, či ju prijme. V takýchto systémoch sa dá realizovať aj multicasting, t.j. vysielanie správy určenej pre viac systémov naraz.
Nevýhodou tejto topológie je, že pri poruche jedného počítača nenastane havária celej siete, ale porucha kábla, konektorov alebo sieťovej karty je veľmi nepríjemná, pretože bez monitorovacích a testovacích prostriedkov je treba prejsť celou pripojenou vetvou, aby sa zistila chyba.


Zbernica - Bus


http://pc-network.aspweb.cz/Mala%20siet/img/topologia/Bus.png
Kruh - Ring


Počítače sú prepojené prenosovým médiom (káblom) do kruhu. Signál postupne prechádza cez všetky pripojené počítače.
Nevýhodou je, že porucha ktoréhokoľvek počítača spôsobí haváriu celej siete.http://pc-network.aspweb.cz/Mala%20siet/img/topologia/Ring.png


Hviezda - Star


Počítače nie sú prepojené priamo medzi sebou, ale každý z nich je pripojenýsamostatným káblom z aktívneho prvku. Tento aktívny prvok sa nazýva rozbočovač(hub) a jeho úlohou je zaistiť prepojenie počítačov medzi sebou.

Správy od všetkých staníc sú posielané na rozbočovač, ktorý otvára, resp. zatvára a udržuje otvorenú, resp. zatvorenú logickú cestu k cieľovej stanici tak, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi správami. K prepojeniu sa používa krútená dvojlinka UTP alebo STP.

Výhodou zapojenia je, že kábeláž je štruktúrovaná (pri prerušeni vedenia k jednému PC je sieť pre ostatné PC funkčná).
Zložitejšie konfigurácie môžu obsahovať viac navzájom prepojených koncentrátorov. Takáto topológia sa nazýva strom (tree).http://pc-network.aspweb.cz/Mala%20siet/img/topologia/Star.png