Tlak

Ihla prejde kúskom látky, ale rovnako veľká sila nepretlačí cez látku ceruzku. Rôzne tvarované hroty ihly a ceruzky spôsobujú rozličný tlak. Je všadeprítomný. Pracujú s ním stroje a pôsobí na naše počasie. Pevné látky, kvapaliny i plyny pôsobia tlakom na povrchy, ktorých sa dotýkajú.

Keď pôsobí na teleso sila, vyvoláva tlak. Tlak pôsobí kolmo na teleso a jeho veľkosť je závislá od pôsobiacej sily a veľkosti plochy, na ktorú pôsobí. Napríklad, ak niekto kráča po snehu v normálnych topánkach, bude sa prepadávať oveľa hlbšie ako v snežniciach. Váha osoby zostáva rovnaká, ale snežnice ju rozložia na väčšiu plochu. To zmenší tlak.

Atmosferický tlak

Atmosferický tlak je tiaž vzduchu, ktorá tlačí na zemský povrch. Nad každým štvorcovým metrom povrchu je toľko vzduchu, že jeho hmotnosť je väčšia ako hmotnosť veľkého slona. Tlak vzduchu je najväčší pri zemi a s výškou klesá. Vo výške 10 000metrov nad zemou, kde lietajú lietadlá, je tlak veľmi malý, pretože je tu menej vzduchu, ktorý zhora tlačí na všetko tam hore. Menej vzduchu znamená menej kyslíku a lietadlá majú pretlakové kabíny, aby mohli Ľudia vo vnútri dýchať. Tlak vzduchu vo vnútri lietadla sa udržiava na približne rovnakej hodnote ako je pri zemi.

Tlak meriame v paskaloch (Pa), je to jednotka pomenovaná po francúzskom vedcovi Blaise Pascalovi, ktorý urobil veľa objavov týkajúcich sa tlaku.


Pripojený súbor: 93d81be6b5_44883343_o2.jpg