Thomas Moore sa narodil 7. februára 1478 v Londýne v bohatej a váženej šľachtickej rodine. Jeho otec bol vplyvný sudca. Aj vďaka bohatstvu svojej rodiny mohol študovať na tých najlepších školách. Študoval na Oxforde a neskôr sa rozhodol pre štúdium práva na univerzite v Londýne. V Londýne patril k žiakom Erazma Rotterdamského a neskôr sa stal aj jeho osobným priateľom. Po skončení štúdií, pôsobil ako právnik, politik, filozof a tiež spisovateľ. Moore sa neskôr dal aj na politickú dráhu a stal sa dvorným radcom kráľa Henricha VIII.. Henrich VIII. si Moora obľúbil a v roku 1521 ho za zásluhy povýšil do šľachtického stavu.


Moore sa neskôr stal lordom kancelárov a tým získal veľký vplyv. Tak ako aj celá jeho rodina, bol aj Moore prísne kresťansky založený, čo sa mu však stalo osudným. Nechcel totiž Henrichovi VIII. odobriť rozvod a zároveň ho uznať za hlavu cirkvi v Anglicku. Vznikol medzi nimi spor, ktorý vyústil až do jeho popravy 6. júna roku 1535. Cirkev však na svojho syna nikdy nezabudla a v roku 1886 ho pápež Lev XIII. blahorečil a následne bol vyhlásený za svätého.

Thomasa Moora zaraďujeme do obdobia renesančnej filozofie spolu s filozofmi ako Niccoló Machiaveli, Erazmus Rotterdamský, či Thomas Campanelo. Veľmi príznačné pre renesančnú filozofiu je, že vzniká hneď niekoľko utopistických koncepcií štátu, ktoré majú vyriešiť najdôležitejšie problémy spoločnosti a priniesť rovnosť všetkým ľudom.Takouto koncepciou sa zaoberal aj Thomas Moore vo svojom diele „Utópia“. Utópia sa považuje za najdôležitejšie a najvýznamnejšie dielo Thomasa Moora. Toto dielo vyšlo v roku 1516 v holandských Antverpách a svojim obsahom spôsobilo vo vtedajšej anglickej spoločnosti obrovský rozruch. Tento rozruch zabezpečil Moorovi slávu. Dielo sa skladá z 2 kníh a celé je písané formou rozhovoru. Hlavnou postavou je pri tom moreplavec Rafael Hythlodeus, ktorý rozpráva o tom ako približne 5 rokov žil na ostrove zvanom „Utópia“


V diele Moore opisuje ideálny štát a ideálnu spoločnosť. V prvom rade tvrdí, že štát by mal vyriešiť problém s chudobou a kriminalitou. Tento problém však vyriešiť nedokáže, pokým bude existovať súkromné vlastníctvo. Toto vlastníctvo teda treba odstrániť a tým zabezpečiť rovnosť všetkých ľudí. Tam kde neexistuje rozdiel v majetku neexistuje ani rozdiel stavový. Všetci ľudia teda budú po materiálnej stránke rovnaký.

Štát musí rovnako bojovať aj s kriminalitou a to tak, že bude platiť princíp rovnosti. V prípade, že si ľudia budú rovní a budú mať k dispozícií všetko, čo k životu potrebujú nebudú mať dôvod konať zlo a kriminalita sa tým stratí. Práve táto rovnosť je kľúčom k riešeniu tak kriminality ako aj chudoby spoločnosti.

Veľmi dôležitým pojmom v Utópií je „práca“. Práca je výsadou a povinnosťou každého občana. Každý má povinnosť konať takú prácu, akú vie vykonávať a v ktorej vyniká. Podľa Moora je najväčším zabijakom spoločnosti je práve nezamestnanosť, lebo tá neumožňuje rozvoj. Práca je považovaná za základ šťastia a blahobytu celej spoločnosti. Jediní, ktorí sú od práce oslobodení sú vedci, bádatelia, vzdelanci, úradníci a rovnako aj vynálezcovia, lebo ich úlohou je venovať sa štúdiu, bádaniu a výskumu. Oni by mali svojimi vynálezmi a prostredníctvom vedy vytvoriť podmienky pre ešte rozvinutejšiu spoločnosť.

Thomas Moor sa dotýka vo svojom diele aj rodiny. Rodina je podľa neho základným kameňom spoločnosti a štát ju musí podporovať. Rodinu Moore predstavuje ako prirodzenú formu spolužitia muža, ženy a detí. Tento postoj zastávala nielen vtedajšia spoločnosť, ale aj cirkev. Aj kvôli postoju k človeku a rodine si Moore vyslúžil prezývku „humanista“. Moore sa postavil na stranu človeka, pričom tvrdil, že v každom jednom človeku je niečo výnimočné a dobré.

V Utópií vládne istá rovnováha medzi mestom a vidiekom. Mesto je vidiekom zásobované predovšetkým potravinami a mesto zase vytvára produkty, ktoré sú potrebné na vidieku. Takýto obchod je v rovnováhe a umožňuje podľa Moora udržať blahobyt a zaručiť sebestačnosť tak vidieka ako aj mesta. Moore sa dotýka aj problematiky vlastností vladára. Vladár musí byť podľa Moora cnostný človek a musí zhmotňovať všetky spoločnosťou vyznávané cnosti. Vladára si volia ľudia slobodne prostredníctvom svojich zástupcov.

 

 

 Zopakujte si:
Porozprávajte o živote T.Moora!
Aké je Moorove najvýznamnejšie dielo?
Porozprávajte o utopickej koncepcii T.Moora!
Čo tvorí základný kameň spoločnosti?
Aký by mal byť podľa Moora vladár?
Prečo je práca v živote spoločnosti tak dôležitá?

Použitá literatúra:
Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002, ISBN 80-7358-013-6
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morus