Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

Sloveso „to have“ je jedno z najpoužívanejších anglických slovies. Má niekoľko významov a tiež sa používa aj ako sloveso pomocné. V britskej angličtine sa sloveso „have“ používa aj so slovíčkom „got“. Nie je dôležité, čo to „got“ znamená, stačí len zapamätať si, že v britskej angličtine sa „mať“ povie „have got“.

Tvary sloveso „have got“

POSITIVE

PLNÁ FORMA

SKRÁTENÁ FORMA

NEGATIVE QUESTION

I have got

I´ve got

I haven´t got

Have I got ..?

You have got

You´ve got

You haven´t got

Have you got ..?

He has got

She has got

It has got

He´s got

She´s got

It´s got

He hasn´t got

She hasn´t got

It hasn´t got

Has he got ..?

Has she got ..?

Has it got ..?

We have got

We´ve got

We haven´t got

Have we got ..?

You have got

You´ve got

You haven´t got

Have you got ..?

They have got

They´ve got

They haven´t got

Have they got ..?

VŠIMNITE SI!

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Pri krátkych odpovediach používame have a has bez slovesa got. Napr.:

Have you got a book? – Yes, I have. (NIE Yes, I have got.)


Tvary slovesa „have“

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

I have

I don´t have

Do I have . .?

You have

You don´t have

Do you have . .?

He has

She has

It has

He doesn´t have

She doesn´t have

It doesn´t have

Does he have . .?

Does she have . .?

Does it have . .?

We have

We don´t have

Do we have . .?

You have

You don´t have

Do you have . .?

They have

They don´t have

Do they have . .?

Sloveso „have“ a „have got“ používame keď:

hovoríme o veciach, ktoré vlastníme:

We have a house in Spain. / We´ve got a house in Spain.

hovoríme o našej rodine:

Jane has a brother and a sister. / Jane has got a brother and a sister.

hovoríme o chorobách:

I have a headache. / I´ve got a headache.

opisujeme ľudí:

She has blue eyes. / She has got blue eyes.

Sloveso „have“ používame keď:

hovoríme o jedle

Do you normally have a big breakfast?

hovoríme o prázdninách / dovolenke

Have a nice holiday!

hovoríme o prítomnosti, minulosti a budúcnosti

When I was young I had a fast car.

I will have holidays next June.

s bežnými ustálenými výrazmi

have (breakfast, dinner, lunch, coffee, a drink, eggs, fish,. . )

have (shower, bath, a wash, . . )

have (a good time, a bad day, a nice evening, a party, a game, . . )

have (a good flight, trip, journey, . . )

have (a conversation, a baby, . . )

ZOPAKUJME SI!

1. Aké formy má sloveso ‚to have got‘ v oznamovacej vete, otázke a zápore? (uveď príklady)

2. Ako formy má sloveso ‚to have‘ v oznamovacej vete, otázke a zápore? (uveď príklady)
3. Kedy používame sloveso ‚to have got‘ a ‚to have‘?

 

Použitá literatúra:

Tom Hutchinson: Project 1, Pracovný zošit

http://www.eslprintables.com/printable.asp?id=57741#this

http://www.helpforenglish.cz/cz/anglictina-pro-zacatecniky/c2007090801-Sloveso-MIT--1.html