Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

Sloveso „to be“ je najfrekventovanejšie anglické sloveso. Používa sa jednak ako významové sloveso, (slovensky „byť, existovať“), ďalej ako pomocné sloveso, ktorým sa tvorí prísudok pre priebehové časy a trpný rod. Tvorí tiež radu väzieb, ktoré sa do slovenčiny prekladajú inými slovesami: „to be going to“, „to be able to“, atď.

 

 

Sloveso „to be“ sa vyskytuje v plných tvaroch (am, are, is) alebo v stiahnutých tvaroch (‘m, ‘s, ‘re, aren’t, isn’t).

 

Stiahnuté tvary slovesa „to be“ sa väčšinou používajú v ústnom prejave.

Plné tvary používame vždy po zámene this a v otázkach.

This is my house.

Are you from London?

 

 

 

Časovanie slovesa „to be“ v prítomnom čase

 

oznamovací spôsob

 

jednotné číslo množné číslo

I

am

m

from Seattle

We

are

re

from Spain.

You

are

re

from London.

You

are

re

from England.

He/she/it

 

is

s

from Canada.

They

are

re

from Italy.

 

 

 

zápor

 

jednotné číslo množné číslo

I

am not

m not

from Seattle

We

are not aren‘t

from Spain.

You

are not aren‘t

from London.

You

are not aren‘t

from England.

He/she/it

 

is not

isn‘t

from Canada.

They

are not aren‘t

from Italy.

 

Všimnite si!

v 1. osobe jednotného čísla nesťahujeme zápor „not“, ale zostáva stiahnutý tvar „am“ na „m”.

v ostatných osobách sťahujeme iba „not“.

stiahnuté tvary znamenajú to isté čo plné tvary. Rozdiel je iba v situácii,

v ktorej sa používajú.

Rozkazovací spôsob nemá stiahnuté tvary.

 

 

otázka

jednotné číslo množné číslo

Am

I

from Seattle?

Are

we

from Spain?

Are

you

from London?

Are

you

from England?

Is

 

he/she/it

from Canada?

Are

they

from Italy?

 

.

Príklady:

I am happy. Som šťastný.

You are a good driver. Si dobrý vodič.

He is my neighbour. On je môj sused.

My father is not at home. Môj otec nie je doma.

Where are you? Kde si?

Krátke odpovede so slovesom „to be“.

Are you from Spain? Yes, I am.

Is she on the phone? No, she isn´t.

 

V krátkych kladných odpovediach používame plné tvary. V záporných odpovediach môžeme použiť aj stiahnuté tvary, napr.:

Are you sixteen? No, I´m not.

Are you fifteen? Yes, I am.

 

 

Použitie slovesa „to be“

 

vyjadrenie veku:

She is 17 years old.

My parents are 50.

 

v bežných ustálených výrazoch

I am (hungry, thirsty).

They are (cold, hot).

You are (right, worng).

I am (afraid, interested, late, tired, free, ready).

What colour is your hair?

What size are your shoes?

 

ZOPAKUJME SI!

1. Ako tvoríme sloveso ‚to be‘ v oznamovacom spôsbe, otázke a zápore?
2. Uveď príklady na plné a stiahnuté tvary slovesa ‚to be‘.
3. Kedy ho používame?

 

 

Použitá literatúra:

Tom Hutchinson, Project 1, Pracovný zošiť

http://www.eslprintables.com/printable.asp?id=57741#this

ww.anglos.cz/vyskov/Sloveso%20to%20be.doc