Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

Sloveso „can“ je najpoužívanejšie modálne sloveso. CAN vyjadruje schopnosť podmetu vykonávať alebo urobiť nejakú činnosť. Používa sa vo význame: viem, dokážem, môžem, ovládam, som schopný. V hovorovej reči sa často používa vo význame „smiem.“ Can vyjadruje:

ability (schopnosť): I can ride a horse.
opportunity (príležitosť): I can stay with my brother when we are in Paris.

permission (povolenie): I cannot stay out after 10:00 PM.

request (žiadosť): Can you pass me the salt, please?

possibility (možnosť): Any child can grow up to be the President.

VÝSLOVNOSŤ slovesa CAN

can – [k@n]

cannot – [k@nQt]

can´t – [kA:nt]

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

I

can

You

can

He/She/It

can

We

can

You

can

They

can

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->POZOR!!! K slovesu nikdy nepridávame koncovku –s! He can swim.

NIE He cans swim!

Examples:

I can ride a horse.

He can speak English.

We can drive a car.

I can write my name with a pencil in my mouth.

ZÁPOR

I

cannot*

You

cannot*

He/She/It

cannot*

We

cannot*

You

cannot*

They

cannot*

* záporný tvar slovesa „can“ môžeme používať aj v skrátenej forme – can´t

Examples:

I cannot speak French.

They can´t read.

We can´t fly.

She can´t spell.

You can´t ski.