ak si dobrý žiak zvládneš aj tento test.

 1. vypíš všetky dvojciferné čísla ktoré majú číselný súčet 10
 • 44,76,45,90
 • 80,67,54,43,78.
 • 55,64,46,28,82,19,91,37,73,
 • 89,54,54.1234

 

2. rok má ..... dní

 • 456
 • 365
 • 890

 

3. biba má 234 masiek. lola má o 3viac. kolko masiek má lola?

 • 456
 • nedá sa
 • 239