1. Do životného cyklu rodiny nepatrí:

 

A. rozchod s partnerom pred uzavretím manželstva

B. výber manželského partnera

C. obdobie trvania samotnej rodiny

D. zánik rodiny rozvodom

 

 

2. modernej spoločnosti je výber manželského partnera založený na:

 

A. dohode rodičov  partnerov - budúcich manželov

B. na dohode krstných rodičov  partnerov - budúcich manželov

C. na dohode partnera s rodičmi budúcej manželky

D. na slobodnej vôli oboch  partnerov - budúcich manželov

 

 

3. Medzi rituály, ktoré predchádzajú uzavretiu manželstva, nepatrí:

 

A. pytačky

B. kúpa spoločného bytu

C. zásnuby

D. predmanželské spolužitie

 

 

4. V našej spoločnosti je možné uzatvoriť manželstvo:

 

A. náboženským aj štátnym obradom

B. len náboženským obradom

C. len štátnym obradom

D. stačí ústna dohoda partnerov

 

 

5. Manželstvo zaniká:

 

A. odchodom detí z rodiny

B. rozvodom

C. rozchodom

D. smrťou jedného z manželov

 

 

6. Súčasťou sobášneho aktu nie je:

 

A. výmena obrúčok

B. podpis novomanželov

C. vyslovenie slávnostného áno

D. žiadosť o ruku partnerky pred úradníkom