1. Výskumníci požiadali dvadsiatichpiatich ľudí o malé jednociferné číslo. Získali tieto čísla:

 

3,2,3,2,2,3,4,4,3,2, 2,3,3,4,4,4,3,5,1,1, 1,2,2,3,3.

 

Vypočítajte pravdepodobnosť že náhodne vybraný človek povedal

a) číslo 2

b) párne číslo

c) iné ako tri

d) číslo väčšie ako tri

e) číslo 2 alebo 3

 

 

2. Podľa výskumov, pravdepodobnosť doručenia poštovej zásielky je 99,98 percent. Počet všetkcýh zásielok v roku 2008 bol 13.450.000. Koľko bolo nedoručených zásielok?

 

 

3. Spočítali všetky písmená na prednej strane jedných novín a zistili výskyt jednotlivých písmen v textoch. Všetkých písmen bolo 9136 a početnosti písmen boli nasledovné: a-853, b-136, c-273, d-286, e-1229, f-173, g-190, h-399, i-539, j-21, k-57, l-417, m-231, n-597, o-705, p-238, q-4, r-609, s-745, t-789, u-240, v-113, w-127, x-20, y-124, z-21.

 

a) Vypočítajte pravdepodobnosť písmen: c, d, g, m, t, u, x, z.

b) Vypočítajte pravdepodobnosť samohlásky

c) Vypočítajte pravdepodobnosť že dané písmeno nie je písmeno r

 

 

4. Pri sadení sadeníc sa predpokladá, že 90 percent sa ujme. My sme zasadili 57 sadeníc a 5 nich vyschlo. Porovnajte naše percento ujatia sa sadeníc s očakávanými výsledkami.

 

 

5. Vypíšte všetky kombinácie tretej triedy bez opakovania, vytvorené z písmen A,B,C,D,E, F. Aká je pravdepodobnosť že náhodne vybratá kombinácia bude CEF?

 

 

6. V obvyklých sedmových kartách máme 32 kariet. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratá karta bude

a) sedmička alebo osmička

b) srdcová

c) zelené eso

d) zelená alebo kráľ

 

 

7. Hádžeme mincou – môže padnúť hlava alebo znak. Aká je pravdepodobnosť, že trikrát za sebou padne hlava?

 

 

8. Na americkej rulete je 38 čísel: 00, 0, 1 – 36. Čísla od 1 do 36 sú farebné, polovica červených a polovica čiernych. Aká je pravdepodobnosť že padne

a) červené číslo

b) 0 alebo 00

c) väčšie číslo ako 20