1. Environmentalistika je náuka o:

A) dejinách ľudstva

B) životnom prostredí

C) jazyku

D) matematike

 


2. Názov environmentalistika môžeme nahradiť aj termínom:

A) farmakológia

B) lexikológia

C) ekológia

D) archeológia

 

 

3. Environmentalistika neučí o vzťahu človeka k:

A) rastlinám

B) zvieratám

C) vode

D) historickým pamiatkam

 

 

4. Veterinár je:

A) zubár

B) lekár zvierat

C) detský lekár

D) učiteľ

 

 

5. Medzi zvieratá, ktoré sú vhodné ako domáce nezaraďujeme:

A) mačky

B) psov

C) motýle

D) škrečkov

 

 

6. Pre alergikov nie sú vhodným domácim zvieraťom:

A) vtáky

B) hady

C) rybičky

D) korytnačky

 

 

7. Medzi terárijné zvieratá nezaraďujeme:

A) hady

B) rybičky

C) korytnačky

D) andulky

 

 

8. Medzi drobné hlodavce, ktoré sú vhodné ako domáce zvieratá nezaraďujeme:

A) morča

B) králika

C) potkana

D) psa

 

 

9. Kŕmenie živou potravou vyžaduje najmä:

A) mačka

B) pes

C) had

D) rybičky

 

 

10. Veterinárstvo je veda:

A) o riekach a moriach

B) o ľudských chorobách

C) o chorobách zvierat

D) o pralesoch

 

 

 

Správne odpovede: 1B, 2C, 3D, 4B, 5C, 6A, 7D, 8D, 9C, 10C