Termistor NTC s vlastným ohrevom sa používa na reguláciu hladiny kvapaliny alebo na obmedzenie zapínacieho relé, kondenzátorov a žiaroviek.

 

Termistory PTC 

PTC znamená kladný teplotný súčiniteľ, termistory PTC sa nazývajú taktiež pozistory a majú kladný teplotný súčiniteľ odporu. Počítame k nim všetky kovy. V meracej a regulačnej technike sú používané polovodičové pozistory spekané z bariumtitanatu a niektorých oxidov a solí kovov. Odpor s teplotou najprv mierne klesá ako u všetkých polovodičov a pri východzej teplote dosahuje najmenšie hodnoty. Pri ďalšom zvyšovaní teploty odpor prudko stúpa až ku konečnej hodnote. Teplota pri ktorej začína strmí nárast odporu sa udáva ako menovitá alebo prevácková teplota pozistoru. Pozistory sa vyrábajú v tvare malých diskov s dvoma drôtovými vývodmi.

 

Termistory PTC s vnútorným ohrevom 

Zapojenie v sérií s cievkou relé pri náraste teploty preruší budiaci prúd. Úbytok napätia na pozistore je nízky, pretože odpor za studena býva okolo 170Ω, za tepla okolo 50kΩ.

Termistory PTC s vlastným ohrevom sa zahrievajú pretekajúcim prúdom, sú preto pripájané na vyššie napätie než pozistory meracie. Ich teplota stúpa až k hodnote, pri ktorej je dosiahnuté ustálený stav medzi vlastným a vnútorným ohrevom. Pozistory s vnútorným ohrevom sa používajú napr. na meranie teploty v úzkom rozsahu teplôt alebo ako ochrana preťaženia transformátorov. Pozistory s vlastným ohrevom sa používajú ako čidlá výšky hladiny kvapalín, ako časové spínače a ako stabilizátory prúdu.

 

                                                                        

                                                                          12

Napäťové závislé rezistory, varistory

Varistory sú napäťovo závislé rezistory so symetrickou charakteristikou U/I, ich odpor sa zmenšuje so vzrastajúcim napätím, až dôjde k skratovaniu. Niekedy sa označujú VDR čo znamená: napäťový závislý odpor. Bežne používané metaloxidové varistory sú spekané z karbidu kremíka a oxidu titánového alebo oxidu zinkového, ktoré sa v práškovej forme zlisujú so spájadlom(CZ) a potom sa  vypáli. Majú jemnú štruktúru a sú tvrdé. Varistory sa vyrábajú v tvare diskov alebo blokov (obr.1). Vývody sú drôtové alebo šrobovacie.

Prúd prechádza varistorom narastá napätie najprv pomaly a potom stále rýchlejšie (obr.2). Napäťová závislosť je spôsobená blokujúcou vrstvou, ktorou sú pokryté spečené kryštály a ktorá ma odpor 10 bilión-krát väčší než vo vnútri kryštálu. Vyššie napätie čiastočne prerazí blokujúce vrstvy a rozšíri tak cestu prúdu.