Situaciones


1. Usamos tener + que + infinitivo para expresar la obligación personal.


Pomocou tejto slovesnej väzby vyjadrujeme povinnosť, nutnosť, alebo potrebu určitej osoby.


Ejemplos:


Tengo que hacer orden en casa.

Musím urobiť doma poriadok.


Tenemos que volver al hotel.

Musíme sa vrátiť do hotela.


Mañana tiene que regresar a casa.

Zajtra sa musí vrátiť domov.Pre zvratné slovesá platia tie isté pravidlá ako pri všetkých väzbách s neurčitkom.


Ejemplos:


Hoy tienes que levantarte a las 8.

Dnes musíš vstať o ôsmej.


Diana tiene que marcharse por la tarde.

Diana musí odísť poobede.


Mis amigos tienen que despertarse a las 6.

Moji priatelia sa musia zobudiť o šiestej.
2. Se usa hay + que + infinitivo cuando hablamos de obligaciones generales, para todo el mundo.


Pomocou tejto slovesnej väzby vyjadrujeme povinnosť vo všeobecnosti, ak sa to týka každého.