Sústavy orgánov človeka:


 1. oporná a pohybová sústava,

 2. dýchacia sústava,

 3. obehová sústava,

 4. tráviaca sústava,

 5. močová sústava,

 6. kožná sústava,

 7. miazgová sústava,

 8. nervová sústava,

 9. hormonálna sústava.

 10. rozmnožovacia sústava.


 

Všetky sústavy orgánov navzájom súvisia a tvoria jednotný funkčný celok – telo človeka.


 1. oporná a pohybová sústava, 2. dýchacia sústava, 3. obehová sústava, 4. tráviaca sústava – pozri učivo Telo ako celok I.


 

 

 1. Močová sústava


Močovú sústavu tvoria obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra.


Močová sústava umožňuje filtrovanie krvi, odstraňovanie tekutých odpadových látok z tela.

 

 

Zdroj. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vylu%C4%8Dovac%C3%AD_soustava

 

Močová sústava 

 1. Kožná sústava

 

Kožnú sústavu tvorí koža, žľazy, cievy a nervy v koži, kožné útvary (vlasy, nechty, chlpy).


Kožná sústava poskytuje ochranu pred vonkajším prostredím.


 

 

 1. Miazgová sústava

 

Miazgovú sústavu tvorí miazga, miazgové cievy a uzliny.


Miazgová sústava chráni a bráni telo pred infekciami.

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADzn%C3%AD_soustava

 

Miazgová sústava 

 1. Nervová sústava

 

Nervovú sústavu tvorí mozog, miecha a nervy.


Nervová sústava riadi činnosti všetkých orgánov ľudského tela.


Nervová sústava umožňuje prijímanie a spracúvanie podnetov z vonkajšieho a vnútorného prostredia.

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava

 

Nervová sústava 

 1. Hormonálna sústava

 

Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním, ktoré vylučujú hormóny.


Hormonálna sústava pomocou hormónov riadi činnosť orgánov ľudského tela.


 

 

 1. Rozmnožovacia sústava

 

Rozmnožovaciu sústavu muža tvoria semenníky, pohlavný úd, semenovody.


Rozmnožovaciu sústavu ženy tvoria vaječníky, vajíčkovody, pošva a maternica.


Rozmnožovacia sústava zabezpečuje novú generáciu ľudí a prenos dedičných informácií.


 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovac%C3%AD_soustava

 

Rozmnožovacia sústava mužaZdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovac%C3%AD_soustava

 

Rozmnožovacia sústava ženy
Zopakujte si:
1. Čo tvorí telo človeka?
2. Aké sú základné funkcie bunky?
3. Aké sústavy orgánov človeka poznáš?
4. Čo vieš o tráviacej sústave?
5. Ktorá sústava orgánov človeka umožňuje pohyb?
6. Akú funkciu plní miazgová sústava?
7. Akú funkciu plní hormonálna sústava?
8. Čo tvorí hormonálnu sústavu?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pedagogika Expol, 2011. s. 41 – 111.

Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1vic%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vylu%C4%8Dovac%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADzn%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovac%C3%AD_soustava