Je jedným z najprispôsobivejších a najrozšírenejších európskych druhov vtákov. Hniezdi takmer vo všet kých druhoch lesov, záhrad, parkov a mnohých bio topoch poľnohospodárskej krajiny. Obmedzuje ho len nedostatok dutín na hniezdenie. Prevažne stály druh, časť dospelých jedincov zo stáva aj počas najtuhšej zimy verná hniezdnym teritóriám, časť preletuje do intravilánov, ale časť populácie vykonáva krátke i dlhšie presuny. Príležitostne z Poľska, Ukrajiny a Nemecka prilietajú kŕdliky na zimu aj k nám, niektoré naše odlietajú ďalej na juh. Hniezdo je vždy v dutine stromu, v rúre či v dutine v múre medzi skalami, v hromadách dreva a s obľubou hniezdi aj v búdkach. Dutina je vy plnená korienkami, machom, lišajníkmi a trávou, vý stelka je zo srsti, rastlinných vláken a peria. Hniezdo stavia iba samica a potom do neho kladie okolo desať vajíčok, ktoré vážia asi 1,6 g a sú červenohnedo bodkované na bielom podklade. Na vajciach sedí iba samička, ktorú samec kŕmi. Dĺžka sedenia je 12 až 16 dní, potom obidvaja rodičia 14 až 23 dní kŕmia mláďatá na hniezde a dalších 8 až 14 dní sú mláďatá kŕmené po vyvedení z hniezda. Sýkorky bielolíce často hniezdia dvakrát v jednej sezóne. Mláďata sú kŕmené najmä húsenicami (viac ako 80 %), pavúkovcami a rôznymi larvami hmyzu. Pre svoje mláďatá bežne zozbiera 500 ks húseníc denne. Mláďatá ostávajú s rodičmi aj cez zimu a ešte v prvnom roku života pohlavne dospievajú. Najvyšší zistený vek bol asi 15 rokov. Prirodzená po trava sýkorky bielolícej sa skladá z širokej škály hmyzu v rôznych vývojových štádiách (vajíčka, larvy a u menších druhov aj dospelé jedince). Na jeseň a v zime vyhľadávajú olejnaté semená slnečnice a buku, orechy a niekedy aj semená hrabu. Môže aj objedať dužinaté plody drevín, púčiky a listy. Je známe, že príležitostne môže požie rať aj mláďatá iných druhov vtákov. Podobne ako príbuzná sýkorka belasá, aj táto sýkorka obľubuje smotanu. Aj ona sa naučila otvárať alebo prerážať uzá very fliaš s mlliekom.