SVETOVÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945

(prehľad)

 

Francúzska literatúra:

 • LYRIKA:          J. Prévert

 •  EPIKA:            A. de Saint Exupéry: Malý princ

                             existencializmus:     J.P.Sartre: Múr, Hnus
                                                             A.Camus: Cudzinec, Mor
                             antiromán (fr. nový román): A. Robbe Grillet: Žiarlivosť

 • DRÁMA:          absurdná dráma:    S. Beckett*:  Čakanie na Godota
                                                            E. Ionesco:     Plešivá speváčka

 

Nemecká literatúra:

 • DRÁMA:      absurdná dráma:      F. Dürrenmatt**: Fyzici

                               epické divadlo:          B. Brecht: Matka Guráž a jej deti

 

Talianska literatúra:

·      EPIKA:                         neorealizmus: A. Moravia: Vrchárka
                                                                                    Rimanka
                                      postmoderna: U. Eco:                      Meno ruže

 

Americká literatúra:

 • LYRIKA:           beat generation:  A. Ginsberg
                                                         Ch. Bukowski
                                                          L. Ferlinghetti

                                                                 J. Kerouac: Na ceste (epika)

 • EPIKA:              J. D. Salinger:      Kto chytá v žite

                              J. Heller:              Hlava XXII
                              Steinbeck            

 • DRÁMA:           T. Williams:         Električka zvaná Túžba

                                     A. Miller:            Smrť obchodného cestujúceho

 

Anglická literatúra:

 •  EPIKA:      rozhnevaní mladí muži:   J. Osborne: Obzri sa v hneve

                                                                       J. Wain
                                                                 J. Braine
                       G. Orwell: 1984

 • DRÁMA:   O. Wilde***:  Je dôležité mať Filipa

                                             Portrét Doriana Graya (epika)
                                  

Latinsko-americká literatúra:

 • EPIKA:     magický realizmus:    G. G. Márquez: 100 rokov samoty


                                                              

Ruská literatúra:

 • EPIKA:        A. Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča

                                                      Súostrovie Gulag

 

___________________________________________________________________________

* Ír píšuci po francúzsky

** Švajčiar píšuci po nemecky

*** Ír

červenou farbou vyznačené pojmy / literárne diela: štandardizované (povinné), nachádzajú sa v Školskom vzdelávacom programe