Svetlo a tiene

Svetlo je druh energie. Skladá sa z vĺn elektromagnetického žiarenia a je teda súčasťou elektromagnetického spektra. Túto jeho časť nazývame viditeľné svetlo, pretože ho môžeme vidieť.

Svetlo

Svetelné žiarenie je druh priečneho vlnenia. Ako iné vlny aj svetlo prenáša energiu zo zdroja do okolia. Každé teleso, ktoré vyžaruje svetlo, nazývame svietiace. Väčšina telies nesvieti a je viditeľná len preto, že odráža svetlo nejakého svietiaceho telesa. Napríklad Mesiac vidieť len preto, lebo sa od neho odráža slnečné svetlo.

Niektoré svietiace telesá vyžarujú viac svetla ako iné. Mieru ich jasu nazývame intenzita. Čím ďalej sme od zdroja svetla, tým nižšiu intenzitu má. TO preto, že čím sme ďalej od svetelného zdroja, tým viac sa jeho lúče rozptylujú.

Tiene

Rozličné druhy látok prepúšťajú rozličné množstvo svetla. Látky, cez ktoré svetlo úplne prechádza, ako napríklad číre sklo, voláme priehľadné. Látky, ktoré prepúšťajú len časť svetla sú priesvitné. Zamrznuté sklo je priesvitné. Keď svetlo svieti na nepriehľadné teleso, svetelné vlny nemôžu cezeň prechádzať, takže sa na odvrátenej strane vytvorí tmavá oblasť nazývaná tieň.

Nepriehľadné telesá vrhajú dva druhy tieňa. Ak na oblasť nedopadá žiadne svetlo, vzniká tieň (umbra). Ak predsa len nejaké svetlo na danú oblasť dopadá, vzniká sivá oblasť tieňa. Nazývame ho polotieň (penumbra) a vytvára sa na okrajoch tieňa. Čím je svetelný zdroj menší, tým viac sa vytvorí umbry a menej pneumbry.