Svetlo je forma energie.väčšina svetla prichádza na našu planétu zo Slnka.Svetlo však pochádza aj z iných zdrojov:lampy,sviečky a dokonca ho vyžarujú aj niektoré druhy živočíchov.Svetlo sa vždy šíri po priamke.Keď dopadne na predmet,ktorý nie je priesvitný môže postupovať iba cezeň.Nikdy nie okolo neho.Tak vznikajú tiene na miestach kam svetlo nedosiahne.Svetlo môže vybočiť z priamky ak sa od nejakého povrchu odrazí,napr. od zrkadla.Svätojánske mušky dokážu urobiť svetlo také jasné,ako je svetlo displejov.Keď stlačíte vypínač lampy,zdá sa,že svetlo zaplní miestnosť okamžite.Je to tým že svetlo sa šíri veľmi rýchlo.Je to až 300000 km za sekundu.Trvá 9 min.,kým svetlo doletí zo Slnka na Zem.
Farba
Jasné biele svetlo je tvorené odlišnými svetelnými farbami zmiešaných dokopy.My vidíme farby,pretože niektoré predmety odrážajú iba jednu farbu svetla.Napr.zelený list odráža iba zelené svetlo,preto vyzerá zelené. Veci vidíme preto, lebo naše oči sú ústrojom na zhromažďovanie a vnímanie svetla.Keď vidíme nejaký predmet,vidíme v skutočnosti svetlo,ktoré sa od neho odráža.Mesiac vidíme preto lebo sa od neho odráža svetlo zo Slnka.Niektoré dažďové kvapky sa správajú ako minihranol.Vytvárajú dúhu.Viete že veľa zvierat vidí len odtiene sivej,nie farby.