Svetelné znečistenie je pojem pre mnohých ľudí ešte neznámi. 

Tento problém je najlepšie viditeľný v mestách a rozsiahlych aglomeráciách. Dochádza k rozptylu svetla z pouličného osvetlenia, štadiónov, parkovísk, v menšejmiere aj z budov. Svetlo mieriace k oblohe sa odráža od častíc v atmosfére (prach, vodná para) a šíri sa ďaleko za miesto vzniku.Prejavuje sa to viditeľne jasnejšou oblohou nad väčším zdrojom, a to aj vo väčšej vzdialenosti. 

Množstvo tohto znečistenia sa zisťuje dvoma metódami. Prvou je snímanie z obežnej dráhy a druhou je pozorovanie z povrchu Zeme. Svetlo osvetlí oblohu a následne sa dostávajú z viditeľnosti aj jasné hviezdy. 

Keďže svetelné znečistenie je  nový problém ktorý zasahuje do života ľudí mnohý z nás nevedia, že má vplyv aj na zdravie.  Tisíce rokov bola v noci tma. Spánok je veľmi ovplyvňovaný hormónom melatonínom, ktorý sa vylučuje iba v tme. Melatonín je antioxidant a zníženie jeho hladiny znamená nárast množstva kyslíkových radikálov. Preto sa svetelné znečistenie dáva do súvislostí s čoraz väčším nárastom civilizačných chorôb.

A toto znečistenie neškodí len ľuďom ale aj zvieratám. Svetlo hrá veľmi dôležitú úlohu pri rozmnožovaní niektorých živočíchov, napríklad korytnačiek kariet veľkých. Po vyliahnutí mladé karety zamieria k najsvetlejšiemu bodu oblohy. Doteraz to bola obloha nad morom, ale čoraz častejšie zamieria do miest k lampám.

Spôsoby odstránenia svetelného znečistenia sú veľmi jednoduché. Svietiť strmo dole. Na to sú potrebné lampy s rovným a priehľadným sklom namiesto guľových. Vlastne stačí len vymeniť kryt a používať najlepšie dostupnú techniku.Pripojený súbor: sv..jpg