Vypracovala: Mgr. Krisínová


 

Naša Zem je súčasťou Slnečnej sústavy. Je treťou planétou vzdialenou od Slnka. Je zatiaľ jedinou planétou, na ktorej je podľa súčasných vedeckých poznatkov potvrdený život. Má jedinú prirodzenú družicu – Mesiac.

Z vesmíru sa Zem javí ako obrovská modrobiela guľa. Modrá farba – vodné plochy, biela farba – vodné pary, oblaky. Našu Zem nazývame aj Modrá planéta, pretože väčšiu časť jej povrchu tvoria vodné plochy.

 

Modrá planéta – Zem z vesmíru

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B


 

 

Povrch Zeme

 

Povrch Zeme je tvorený pevninou a vodnými plochami. Pevnina a vodné plochy nie sú rozmiestnené rovnomerne. Väčšia časť pevniny sa nachádza na severnej pologuli. Na južnej pologuli sa rozprestierajú prevažne oceány.


 

Prehľadná tabuľka:

 

Časť Zeme Rozloha Časť povrchu

Celkový povrch Zeme

510 100 000 km2

100%

Pevnina

149 408 000 km2

29,3%

Svetový oceán

360 692 000 km2

70,7%


 

 

Oceány

 

Takmer tri štvrtiny z celkovej rozlohy povrchu našej Zeme tvorí voda. Väčšia časť vody na Zemi je slaná – 96,54%, zvyšok tvorí sladká voda a z toho dve tretiny vody sa nachádza v  ľadovcoch.

 

Oceány a moria sú navzájom pospájané a tvoria spolu takzvaný Svetový oceán.

 

Na južnej pologuli je rozloha oceánov väčšia ako na severnej.

 Svetový oceán tvoria oceány:

 

 • Tichý oceán,

 • Atlantický oceán,

 • Indický oceán,

 • Severný ľadový oceán.

 

 

Prehľadná tabuľka:

 

Názov oceána Rozloha Maximálna hĺbka

Svetový oceán

360 692 000 km2


Tichý oceán

182 600 000 km2

11 034 m

Atlantický oceán

92 700 000 km2

9 219 m

Indický oceán

77 000 000 km2

7 450 m

Severný ľadový oceán

18 500 000 km2

5 220 m


 

Tichý oceán

 

Tichý oceán je najväčším oceánom na Zemi. Nazývame ho aj Pacifik. Má rozlohu 182 600 000 km2. Zaberá viac ako tretinu zemského povrchu a polovicu svetového oceánu. V Tichom oceáne je najviac ostrovov. Je najhlbším oceánom s priemernou hĺbkou okolo 3 870 metrov.

 

 Tichý oceán sa rozkladá medzi svetadielmi:

 

 • Amerika,

 • Ázia,

 • Austrália,

 • Antarktída.

 

V Tichom oceáne je najviac priekop. Priekopy dosahujú najväčšie hĺbky. Najhlbšia je Mariánska priekopa, ktorá má hĺbku 11 034 metrov.

 

Medzi moria Tichého oceána patrí napríklad:

 

 • Japonské more,

 • Juhočínske more,

 • Koralové more.

 

 Najväčšie more Tichého oceána je Filipínske more.

 

 

Tichý oceán

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n


 

 

Atlantický oceán

 

Atlantický oceán je rozlohou druhý najväčší oceán na Zemi. Má rozlohu 92 700 000 km2. Rozprestiera sa od Severného ľadového oceána po Antarktídu.

 

Atlantický oceán obmýva:

 

 • pobrežie západnej Európy,

 • pobrežie západnej Afriky,

 • východné pobrežie Severnej Ameriky,

 • východné pobrežie Južnej Ameriky,

 • Antarktídu.

 

 

 Atlantický oceán

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Atlantick%C3%BD_oce%C3%A1n