Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Naša Zem je súčasťou Slnečnej sústavy. Je treťou planétou vzdialenou od Slnka. Je zatiaľ jedinou planétou, na ktorej je podľa súčasných vedeckých poznatkov potvrdený život. Má jedinú prirodzenú družicu – Mesiac.

 

Z vesmíru sa Zem javí ako obrovská modrobiela guľa. Modrá farba – vodné plochy, biela farba – vodné pary, oblaky. Našu Zem nazývame aj Modrá planéta, pretože väčšiu časť jej povrchu tvoria vodné plochy.

 

 

Modrá planéta – Zem z vesmíru

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B


 

 

Povrch Zeme

 

Povrch Zeme je tvorený pevninou a vodnými plochami. Dve tretiny zemského povrchu pokrývajú oceány vody obrovských rozmerov. Jednu tretinu tvorí pevnina.

Pevnina a vodné plochy nie sú rozmiestnené rovnomerne.

 

Väčšia časť pevniny sa nachádza na severnej pologuli. Súš tu zaberá39% povrchu a vodné plochy 61%.

 

Na južnej pologuli sa rozprestierajú prevažne oceány. Súš tu zaberá len 16% povrchu a zvyšok pokrýva vodná plocha.

 

Severná pologuľa

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_polokoule


 

Južná pologuľa

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_polokoule


 

Celkový povrch Zeme má rozlohu 510 100 000 km2.

 

Povrch pevniny má rozlohu 149 408 000 km2.

 

Vodné plochy – svetový oceán má rozlohu 360 692 000 km2.


 

Prehľadná tabuľka:

 

Časť Zeme Rozloha Časť povrchu

Celkový povrch Zeme

510 100 000 km2

100%

Pevnina

149 408 000 km2

29,3%

Svetový oceán

360 692 000 km2

70,7%


 

Pevnina

 

Pevnina Zeme je tvorená svetadielmi a kontinentmi.

 

 

Kontinenty

 

Pevnina leží na veľkých zemských kryhách, na základe ktorých členíme pevný povrch Zeme na kontinenty. Kontinent je veľká súvislá pevnina. Kontinenty ležia na litosférických doskách, ktoré sú stále v pohybe, pretože plávajú na roztavenom zemskom plášti. Najrýchlejšie sa pohybuje Južná Amerika a najpomalšie sa pohybuje Antarktída.

Zemský povrch je rozdelený na šesť kontinentov.

 

Medzi kontinenty Zeme patrí:

 

  1. Eurázia,

  2. Afrika,

  3. Severná Amerika,

  4. Južná Amerika,

  5. Antarktída,

  6. Austrália.