Rozloha: 450 000 km2

Počet obyvateľov: 9 mil. 

Hlavné mesto: Štokholm

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia typu kráľovstvo

Poloha: menej výhodná→ vypĺňa V časť Škandinávskeho poloostrova; prístup do Baltského mora a jeho Botnického záliva( VODY ZAMŔZAJÚ); 2 susedné štáty→ Fínsko na Z a Nórsko na V

Členitosť pobrežia: málo členité→ pomerne veľa maličkých ostrovov; 2 najväčšie ostrovy→Gotland, Oland

Povrch: prevažne hornatý→ 2/3 Škandinávske vrchy; nížiny hlavne na J s ľadovcovou modeláciou

Podnebie: mierne prechodné→ na J znaky oceanity; stred a S znaky kontinentality( lebo škandinávske vrchy na záveternej strane)

Vodstvo: krátke, dravé rieky so spádom; sú stočené na JV, napr. Gota; početné ľadovcové jazerá , napr. Vanern, Vatern, Malaren; na s veľa močiarov