Súrodenecké vzťahy

Súrodenectvo je jedným z najbližších životných vzťahov. Ide o vzťah, ktorý denno-denne prináša pozitíva, tak aj negatíva. Ide o vzťah, na ktorom je nevyhnutné pracovať a kultivovať ho za výdatnej podpory dospelých, predovšetkým rodičov.

Na rodičoch spočíva úloha naučiť súrodencov medzi sebou vychádzať, nájsť k sebe cestu, mať sa radi zdieľať radosti i trápenie, navzájom sa podporovať a vedieť vyriešiť i prípadne súrodenecké konflikty či obyčajné žabomyšie vojny.


http://najmama.aktuality.sk/clanok/227743/vztahy-medzi-surodencami-byvaju-naozaj-pestre/

 

 

Vekový rozdiel 2 až 3 roky

Vekový rozdiel medzi súrodencami má rozhodujúci vplyv na to, aký budú mať medzi sebou vzťah už od začiatku. Ak sa pohybuje okolo 2 až 3 rokov, tak sú pre seba rovnocennými partnermi, ale ani oni sa nevyhnú hádkam, ktorých význam tkvie v tom, že sa snažia presadiť a nájsť si svoje miesto medzi seberovnými. Tomu sa naučia práve vo vzájomnom vzťahu a nie od rodičov. Na druhej strane, vekovo blízki súrodenci mávajú podobné záujmy, preto existuje reálna šanca, že sa ich vzťah časom zlepší.

 

 

Vekový rozdiel 4  a viac rokov

Vekový rozdiel 4 a viac rokov vytvára u súrodencov špecifické roly. Starší sa zvykne štylizovať do postavenia rodiča a ochrancu a mladší do úlohy vzdorujúceho. Medzi súrodencami s väčším vekovým rozdielom tak nikdy nebude úplne rovnocenný vzťah. Výhodou však je, že výrazne starší súrodenec môže svoje skúsenosti odovzdávať mladšiemu a naučiť ho množstvu užitočných vecí. Ale túto ideálnu výhodu nemusí mladšie dieťa akceptovať a skôr ju môže vnímať i negatívne a považovať ho za „poučovanie“, na ktoré najmä v dospievajúcom veku bude reagovať odmietavo.

V období dospievania dochádza pri väčšom vekovom rozdiele nad 5 rokov k nedorozumeniam, ktoré riešia už medziľudské vzťahy a pri ktorých môže dôjsť k vzájomnému obviňovaniu. V dospelosti sa vzťah ďalej rozvíja a mení k lepšiemu, resp. horšiemu, alebo sa končí v neutrálnej rovine.

 

 

Žiarlivosť a rivalita

Napriek tomu, že rodičia sa snažia staršie dieťa pripraviť na príchod súrodenca na svet, predsa sa stretnú s jeho prejavmi žiarlivosti. Majú však niekoľko možností, aby podporili dobré vzťahy súrodencov. Každý z rodičov by si mal nájsť chvíľku času, ktorú bude spravodlivo venovať každému dieťaťu zvlášť, napr. ísť na prechádzku, robiť obľúbenú činnosť svojho potomka, n rozprávať mu rozprávku podľa jeho želania a tiež sa s ním trochu pomaznať, aby mu prejavili svoju lásku. Dôležité je tiež rešpektovanie odlišností detí, čo platí pre voľný čas, prístup ku komunikácii s dieťaťom a pod. Netreba sa za každú cenu snažiť vyriešiť všetky spory detí a radšej im dať čas, ktorý im pomôže vyriešiť medzi sebou veľa vecí. Nezabúdať na spravodlivosť nadovšetko, pretože nespravodlivé rozhodnutia rodičov si dieťa potom dlhší čas nesie so sebou. Rozhodne by nemali stavať jedno detí do pozície čiernej ovce alebo naopak, zdôrazňovať „dokonalosť“ toho druhého. Podporila by sa tým ich vzájomná nevraživosť a rivalita. A súperenie medzi súrodencami je niečo, s čím sa určite stretne každý rodič, ktorý má aspoň dve deti.

Z pozície rodiča sa často ocitne v úlohe sudcu, či mediátora, a tak je dôležité vedieť, o čo sa jeho milé deti hádajú a bojujú. Na začiatku súrodeneckého vzťahu ide najčastejšie o priazeň rodičov, keď starší z nich narodením mladšieho stráca svoju výsostnú pozíciu. Zámienkou pre „súboj“ súrodencov potom môže čokoľvek. Niekedy je ťažké v kriku a postrkovania detí v danom okamihu uhádnuť, že ide o to, že jeden nedostáva toľko pozornosti, ktorú potrebuje a závidí ju súrodencovi. Navyše, deti si uvedomujú, že „sudcom“ ich roztržky je osoba, ktorú obaja milujú a často ide práve o to, aby si ju naklonili na svoju stranu. Nuž, konflikty medzi súrodencami tu boli, sú aj budú a patria už k prirodzeným javom detstva. V každom prípade sa však môžu stať dobrým tréningom pre ďalšie uplatnenie detí v živote.


 

Ako zlepšiť súrodenecké vzťahy:

Pouvažuj nad tým, čo najčastejšie vedie k hádke medzi tebou a bratom alebo sestrou. Pozri sa na nasledujúce dôvody a zaškrtni, čím ťa vie súrodenec rozčúliť najviac, prípadne uveď nejaký ďalší dôvod.

Veci. Bez opýtania si „požičiava“ moje veci.

Povahové rozdiely. Správa sa sebecky alebo bezmyšlienkovito a príliš sa do mňa stará.

Súkromie. Vojde do izby bez zaklopania alebo bez opýtania číta moje e-maily či esemesky.

Iné.․․․․․

 

 

Nauč sa riešiť konflikty a predchádzať im:

Zistiť, čo je skutočným problémom, je, samozrejme, len prvým krokom. Čo môžeš robiť, aby si problém vyriešil a aby sa to už neopakovalo? Skús uplatniť týchto šesť rád.

  1. Dohodnite sa na základných pravidlách.

Aby si sa vyhol neúspechu, pozri sa, čo si napísal ako dôvod vašich nezhôd. Potom sa skús so súrodencom dohodnúť na nejakých pravidlách, s ktorými budete súhlasiť obaja a ktoré budú riešiť podstatu problému. Napríklad ak sa hádate pre veci, pravidlo číslo 1 by mohlo byť: „Skôr než si niečo požičiaš, spýtaj sa.“ Pravidlo číslo 2 by mohlo znieť: „Rešpektuj právo toho druhého povedať: ‚Nie, nemôžeš si to požičať.‘“

  1. Dodržuj pravidlá, na ktorých ste sa dohodli.

Ako môžeš uplatniť túto zásadu? Ak napríklad chceš, aby súrodenec rešpektoval tvoje súkromie, potom aj ty budeš musieť zaklopať pred tým, ako vstúpiš do jeho izby, alebo sa opýtať, či si môžeš prečítať jeho e-maily či esemesky.

  1. Neurážaj sa hneď.

Ak sa hneď urazíš pre každú maličkosť, budeš to mať v živote ťažké. Je pravda, že súrodenec niekedy urobí alebo povie niečo, čo ťa nahnevá. Ale polož si otázku: „Neurobil som aj ja jemu niečo podobné?“

  1. Odpusti a zabudni.

O vážnych problémoch sa treba porozprávať a potom ich riešiť.

  1. Popros o pomoc rodičov.

Keď so súrodencom nedokážete vyriešiť nejaký veľký problém, rodičia vám môžu pomôcť udobriť sa. Pamätaj však, že keď sa vám podarí riešiť nezhody bez toho, aby ste do toho zapájali rodičov, dosiahnete významný míľnik na ceste k zrelosti.

  1. Váž si súrodencove dobré vlastnosti.

Tvoji súrodenci pravdepodobne majú vlastnosti, ktoré sa ti páčia. Napíš si jednu vec, ktorú si na každom z nich vážiš.Zopakujte si:
1. Akú úlohu zohráva v živote súrodenec?
2. Ako sa naučiť dobre vychádzať so súrodencom?
3. Kto mi môže pomôcť naučiť sa vychádzať so súrodencom?

Použitá literatúra:
KOŠČ, M.: Základy psychológie. 4. vyd. 2001. SPN. Bratislava. ISBN 80-08-03201-4
Propagačné materiály pedagogicko-psychologických poradní
Súkromné texty autorky
http://najmama.aktuality.sk/clanok/227743/vztahy-medzi-surodencami-byvaju-naozaj-pestre/
http://wol.jw.org/de/wol/d/r38/lp-v/102010291

Zdroje obrazkov:
http://najmama.aktuality.sk/clanok/227743/vztahy-medzi-surodencami-byvaju-naozaj-pestre/