Relatívny superlatív sa tvorí pomocou určitého člena a príslovky másalebomenos.

 

 

 

el/la

más

menos

prídavné meno


Napr.:

el más interesante najzaujímavejší (najviac zaujímavý)

la menos interesante najmenej zaujímavá


Ak stojí prídavné meno za podstatným menom a nie sú oddelené slovesom, vetný člen sa kladie pred podstatné meno.

 

 

 

 

el/la

podstatné meno

más

menos

prídavné meno


Napr.:

la casa más alta najvyšší dom


Ale! Ak sa medzi členom, podstným menom a prídavným menm nachádza sloveso, vetný člen sa kladie pred prídavné meno.

 

Napr.:

: Esta casa es la más alta de la ciudad.

Tento dom je najvyšší v meste.


Tretí stupeň prídavných mien bueno, malo, grande, pequeño sa riadi rovnakými pravidlami ako ich druhý stupeň. V treťom stupni ich naviac predchádza určitý člen.

 

 

 

 

1. stupeň

 

2. stupeň

 

3. stupeň

 

bueno

 

 

mejor

 

 

el/la mejor

 

 

malo

 

 

peor

 

 

el/la peor

 

 

grande

 

 

más grande

 

mayor

 

el/la más grande

 

el/la mayor

 

pequeño

 

más pequeño

 

menor

 

el/la más pequeño/a

 

el/la menor


Napr:

Es el mejor futbolosta. Je to najlepší futbalista.

La mayor de ellas es María. Najstaršia z nich je María.


 

Absolútny superlatív sa tvorí v zásade troma spôsobmi.

  1. Opisom pomocou príslovky: muy, sumamente, extremadamente, atď.

Napr.:

sumamente importante nemsierne dôležitý


  1. Príponou –ísimo (-a, -os, -as)

Napr.:

importantísimo nesmierne/veľmi dôležitý


  1. Predponami re-, requete-, super-, sobre-

Napr.:

sobresaliente vynikajúci, veľmi dobrý

requetebueno veľmi dobrý


Nepravidlené tvary prídavných mien:

 

 

prídavné meno*

komparatív

(2. stupeň prídavných mien)

superlatív

(3. stupeň prídavných mien)

alto

superior

supremo

amigo

amigable

amicísimo

antes

anterior

anteriorísimo

antiguo

más antiguo

antiquísimo

bajo

inferior

ínfimo

bueno

mejor

ópitmo/ bonísimo

cruel

más cruel

crudelísimo

después

posterior

el más posterior

feliz

más feliz

felicísimo

fiel

más fiel

findelísimo

fuerte

más fuerte

fuertísimo

grande

mayor

máximo

libre

más libre

libérrimo

malo

peor

pésimo

 

*(aj niektoré prípady prídavných mien a prísloviek)Zopakujte si:
1. Daj do superaltívu nasledovné prídavné mená: pequeña, grande, fuerte, lleno, guapo.