work in an office. - So do I. (Pracujem v kancelárii. Aj ja.)

like chocolate. - So does she. (Mám rád čokoládu. Aj ona.)

enjoyed the film. - So did she. (Páčil sa mi film. Aj mne.)


 

NEITHER používame, keď súhlasíme s negatívnou výpoveďou

I´m not tired. - Neither am I.(Nie som unavený. - Ani ja nie.)

I haven´t seen that film. - Neither have I. (Nevidel som ten film. - Ani ja nie.)

She didn´t go to school. - Neither did I.(Ona nešla do školy. - Ani ja nie.)

I don´t like milk. - Neither does she.(Nemám rád mlieko. - Ani ona nie.)

 

Pozor!

Vo výpovedi použijeme sloveso v zápore ale v súhlasnej odpovedi musíme použiť kladné sloveso, pretože samotné neither vyjadruje zápor.

She didn´t buy it. - Neither did he. (Nekúpila to. - Ani on nie.)Zopakujte si:
1. Ako súhlasíme s kladnou výpoveďou?
2. Ako súhlasíme s negatívnou výpoveďou?
3. Aký je slovosled v kladnom alebo zápornom súhlase?


Použitá literatúra:
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008

Zdroje obrazkov:
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008