Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008

 


Na vyjadrenie súhlasu používame v angličtine slová ako SONEITHER.

SO používame, keď súhlasíme s kladnou výpoveďou (ako je uvedené v príklade)


I am tired. - So am I. (Som unavený. - Aj ja.)

He was very angry - So was I. (Bol veľmi nahnevaný. – Aj ja som bol.)


Všimnime si, že v súhlase používame to isté sloveso ako vo výpovedi len slovosled je ako v otázke. Viac príkladov:


He can drive. - So can she. (slovosled ako v otázke, za so nasleduje sloveso a potom osoba)

Ann has finished her work. - So has Mary. (Ann dokončila prácu. - Aj Mary.)

John will pass the exam. - So will you. (John spraví skúšku. - Aj ty.)


Pokiaľ sa vo výpovedi nachádza sloveso byť, modálne sloveso alebo pomocné sloveso napr. have z predprítomného času, tak tvorba súhlasnej odpovede je veľmi jednoduchá. Použijeme toto sloveso aj v súhlasnej odpovedi, ako sme uviedli v predchádzajúcich príkladoch.


Pokiaľ sa však vo výpovedi nachádza sloveso v jednoduchom prítomnom alebo minulom čase, tak toto sloveso nemôžeme použiť v súhlasnej odpovedi. Použijeme pomocné sloveso, ktoré sa s konkrétnym časom používa. Tzn. s jednoduchým prítomným časom používame do/does a s minulým časom používame did: