Vypracovala: Mgr. M. Kristínová

 

 

Do stredomorskej oblasti patria štáty, ktoré sa rozprestierajú v blízkosti Stredozemného mora:

 

 • Grécko,

 • Taliansko,

 • Francúzsko,

 • Španielsko,

 • Portugalsko.

 

 

Grécko:

 

 • obyvatelia sú pravoslávneho vyznania,

 • mnohí žijú v zahraničí,

 • je tu nízka pôrodnosť,

 • priemerná dĺžka života,

 • ľudia sa z horských oblastí a ostrovov sťahujú do miest,

 • dediny vznikali v oblastiach zdrojov pitnej vody,

 • zamestnanosť žien je nízka,

 • hlavným mestom sú Atény,

 • hlavným hospodárskym odvetvím je potravinársky priemysel, spracúva domáce produkty – víno, hrozienka,

 • pestuje sa tu bavlna, olivy, tabak,

 • významný je chov oviec a koní,

 • železničná sieť je tu veľmi riedka,

 • letecká a námorná doprava dobre rozvinutá,

 • má najväčšiu flotilu námorných lodí v Európe,

 • známe sú prístavy Pireus a Solun,

 • patrí medzi najobľúbenejšie turistické destinácie,

 • mnohé miesta patria medzi pamiatky kultúrneho dedičstva UNESCO, napríklad Akropola v Aténach.

 

 

Akropola v Aténach

 

 

Taliansko:

 

 • je národnostne jednotné,

 • je tu nízky prirodzený prírastok,

 • priemerná dĺžka života, najmä u mužov,

 • hustota zaľudnenia je značne vysoká,

 • patrí medzi európske ekonomické mocnosti,

 • priemyselne vyspelejšia je severná oblasť Talianska,

 • význam má ťažba síry a mramoru,

 • základom hospodárstva je priemysel, najmä strojárenský – výroba automobilov Fiat, Alfa Romeo,

 • je špičkovým výrobcom elektroniky Olivetti,

 • v hutníctve vyniká výrobou ocele,

 • je známe šitím odevov, textilu a obuvi,

 • produkuje kvalitné cestoviny,

 • Pádska nížina je známa poľnohospodárskou výrobou – pestuje sa tu obilie, ryža, citrusy, olivy,

 • hlavným mestom je Rím.

 

 

Koloseum v Ríme

 

 

Francúzsko:

 

 • zaraďujeme ho medzi najľudnatejšie krajiny Európy,

 • národnostné zloženie – Francúzi, Baskovia, Korzičania, Bretónci,

 • hospodárstvo je na vysokej úrovni,

 • má rozvinuté všetky oblasti priemyslu,

 • najvýznamnejším hospodárskym odvetvím je strojársky priemysel – výroba automobilov Peugeot, Renault,

 • je známe kozmickým výskumom,

 • patrí k významným výrobcom potravín, elektrotechniky a pneumatík,

 • je známe pestovaním viniča,

 • má dobre rozvinutú železničnú a cestnú sieť,

 • hlavným mestom je Paríž – patrí k najväčším európskym dopravným uzlom,

 • je známe Eurotunelom do Veľkej Británie, vybudovaným pod Lamanšským prielivom,

 • dobre je rozvinutá námorná doprava,

 • má tretí najväčší prístav v Európe – Marseille,

 • známe sú parížske letiská – Charles de Gaulle a Orly.

 

 

Marseille – prístav

 

 

Španielsko:

 

 • žije tu viac národností – Španieli, Katalánci, Galijci, Baskovia, Rómovia,

 • vyznačuje sa nízkou úmrtnosťou a priemernou dĺžkou života,

 • má bohaté náleziská nerastných surovín – najmä pyrit a ortuť,

 • je známe výrobou áut Seat,

 • má popredné miesto v Európe v pestovaní pomarančov a olív,

 • železničná sieť je pomerne riedka,

 • rozširuje sa cestná sieť,

 • tradíciu má námorná doprava,

 • má známe prístavy v Bilbao a Tarragone,

 • hlavným mestom je Madrid.

 

 

Madrid – hlavné mesto Španielska

 

 

Portugalsko:

 

 • obyvateľstvo je národnostne jednotné,

 • polovica obyvateľov žije na vidieku,

 • veľký význam v hospodárstve má spotrebný priemysel, konzervovanie rýb a výroba portského vína,

 • je významným svetovým dodávateľom korku,

 • cesty a železnice sú vybudované pozdĺž pobrežia a popri riekach,

 • budujú sa diaľnice,

 • hlavným mestom je Lisabon.

 

 

Lisabon – hlavné mesto Portugalska

 

 

Použitá literatúra:

 

Tolmáči, L. a kol.: Zemepis 9, Svet na prelome tisícročí. Poľana, spol. s r.o. Bratislava, 1999. s.58 - 61.