Demokratická republika Kongo (RépubliqueDémocratique du Congo, Repubilika ya Kongo Demokratika)

 

 petroic

       

 

petrovic

               štátny znak                                                           štátna vlajka

 

 

Poloha

Demokratická republika Kongo je štát v strednej Afrike. Susedí s Angolou, Burundi, Stredoafrickou republikou, Konžskou republikou, Rwandou, od 9. Júla 2011 aj s Južným Sudánom, Tanzániou, Ugandou a Zambiou.

 

 petrovic

 

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia  

Prevažná časť krajiny leží na Konžskej panve, pokrytej dažďovými lesmi a bohatej na rieky. Je obklopená množstvom okrajových pohorí. Smerom na juh prechádza postupne do náhornej plošiny Shaba, pokrytej savanami a ďalej do pohoria Mitumba. Najvyšším bodom je vrch Margherita (5 109 m n. m.).

 

 

Vodstvo

Demokratická republika Kongo má hustú riečnu sieť. Najvýznamnejšími riekami krajiny sú: Kongo,Ubangi,Kasai, Lualaba, Luapula,Kwangoa Lukuga. Pričom Kongo (predtým Zair) je tretia najvodnatejšia rieka na svete (priemerný prietok pri ústí činí 41 800 m3), druhá najdlhšia rieka Afriky (4 700 km) a jej povodie je druhým najväčším na svete (3 680 000 km2). Nachádza sa tu tiež niekoľko veľkých jazier napájaných riekami. Medzi najväčšie patria: Tanganika, Albertovo jazero(Mobutu), Mweru, Kivu, Edwardovo jazero (Rutanzige), Mai-Ndombe. Voda z jazera Tanganika napája riečnu sieť Konga a vyteká teda do Atlantického oceánu, k úmoriu ktorého patrí väčšina riek. Jazero má rozlohu 32 900 km2, je 50 km široké a v smere sever-juh 645 km dlhé. Je to druhé najhlbšie a najobjemnejšie jazero na svete (maximálna hĺbka 1 470 m).

 

 

Podnebie

Krajina sa nachádza v rovníkovom podnebnom pásme a preto je tu klíma vlhká tropická. Priemerný ročný úhrn zrážok v niektorých oblastiach presiahne 2 000 mm. To platí prevažne pre sever krajiny, kde sa priemerné ročné teploty pohybujú okolo 25 °C. Na suchšom juhu (oblasť saván) je priemerný úhrn zrážok okolo 1 500 mm a teplota vzduchu je výrazne kolísavejšia.

 

petrovic

 

 

Rastlinstvo

Prirodzenou vegetáciou Konžskej panvy a atlantského pobrežia je tropický dažďový prales. Južné a juhovýchodné oblasti pokrývajú subtropické savany. Tieto pastviny s vysokými travinami siahajú na severe v istých oblastiach po rieku Kongo. V krajine sa vyskytuje okolo 8 000 až 10 000 rastlinných druhov, ktoré v niektorých oblastiach rednú vplyvom komerčného lesného hospodárstva. V Konžskej panve nájdeme približne 600 druhov stromov, vrátane veľmi vzácnych ako napríklad baobaby (Adansonia sp.), mahogón(Swietenia sp.), africké orechy (Cola sp.). Na savanách rastú červené cédre (Thuja plicata), palmy iroko (Chlorophora excelsa) a sabal (Sabal serrulata).

 

 

Živočíšstvo

V oblasti dažďových pralesov žijú napríklad okapie (Okapia johnstoni), gorily horské (Gorilla gorilla) a šimpanzy (Pan troglodites). Ako flóra tak aj fauna sa líši v oblastiach dažďových lesov a saván. Na savanách žijú zebry (Equus zebra), levy (Panthera leo), slony (Loxodonta africana), kaferské byvoly (Syncerus caffer), nosorožec tuporohý (Ceratotherium simum), žirafy (Giraffa camelopardalis). Rozmanitosť je možné nájsť aj v množstve druhov rýb alebo vtákov.

 

 

Ochrana prírody