Pred 6000 rokmi postavili megality na malte. Pred 4000 rokmi začali stavať megality v Anglicku (Stonehenge).
 Praveké staviteľstvo bolo veľmi jednoduché. Domy sa stavali z dreva a hliny, zruby z trámov (niekedy s kamennou podmurovkou).
Na bývanie slúžili aj rôzne jamy a prútené ploty. No jestvuje aj výnimka- megality. Megality sú kamenné pamätníky, dlhé aleje kamenných stĺpov, veľké i malé skrinky z plochých balvanov, kamenné kruhy, kupoly a podobne. Niekedy slúžili ako hrobky, inokedy ako svätyne, miesta, kde sa odohrávali náboženské obrady, ale mohli mať aj iné poslanie. Najznámejšie megality sa volajú Stonehenge. Nachádzajú sa v južnom Anglicku a pozná ich celý svet. Ohromujú ľudí svojou veľkosťou, tvarom aj nespočetnými záhadami o tom, ako vznikli. Obvod Stonehenge tvoria dva kruhy. Prvý je z dokonale opracovaných kamenných blokov, pospájanými vodorovnými kamennými prekladmi. Druhý je nižší a je postavený zo zvláštneho modrastého kameňa. Vo vnútri stojí podkova, vyššia ako vonkajší kruh, za ňou druhá, menšia a v strede leží hrubá pieskovcová doska, tzv. oltár.
 Stonehenge začali ľudia stavať pred vyše ako 4000 rokmi. Ich zmysel vysvetľuje menší kameň postavený v strede prístupovej cesty, ktorý má to isté poslanie ako cieľnik na hlavni pušky. Myslená čiara od stredu svätyne cez oltár, stred vchodu a spomenutý kameň smeruje na miesto, kde sa ráno v deň letného slnovratu objaví slnko. Slnko hralo v pravekom náboženstve veľkú rolu. V tomto prípade však znamenalo aj určenie pevného časového bodu. A to bol dôležitý údaj.