Stojace kamnene:Megality sú kamenné pamätníky,dlehé aleje kamenných stĺpou i skrinky z plchých balvanou.Kamenné kruhy slúžili ako horbky,inokedy ako svätine.Najznámejšia  stojace kamene sa volaju Stonegenge.V južnom Anglicku sa nachádzajú tieto stojace kamene.Ohromuju veľkosťou a tvarom,základnými,ktoré ich opriadli.Obvod Stonehenge tvoria 2kruhy.Prvý z kamenných blokov.Druhý nižší.Vnútri stojí podkova,vyššia ako vonkajší kruh,za ňou druhá menšia v sterde leží hruba pieskovcova doska akýsi oltár.Slnko harlo v praveku významnú úlohu.Znamenalo aj určnie pevneho časového bodu.To bol dôležitý údaj po celej Európe stáli stavby,ktore určovali čas.Stonehenge je starobilá pamiatka v južnom Anglicku.Vznikla v obdobý 1750 pred naším letopočtom.Pravdepodobne slúžia ako chrám alebo na pozorovanie pohybov Mesiaca a Slnka.