• Divadelná hra napísaná v roku 1946.

  • Divadelná hra má 4 dejstvá, odohráva sa v jednej miestnosti počas troch hodín.

  • Nesie prvky existencializmu.

  • Hra rieši filozofické otázky bytia človeka, poukazuje na zmysel života.

  • Príbeh sa odohráva v lekárskom prostredí, ktoré autor dobre poznal (bol lekárom).

  • Hlavnou postavou divadelnej hry je Dr. Lorenc. Ďalšími postavami sú Lorencova manželka Klára, Lorencova sestrička a  asistentka Helena, Helenina bývalá láska Michal – pacient Dr. Lorenca.

  • Divadelná hra je založená na konfrontácii osobného a nadosobného v ľudskom konaní, na konfrontácii manželských a mimomanželských problémov.

  • Štefanovi Králikovi nešlo o banálny trojuholníkový príbeh, ale o vytvorenie psychologickej sondy, ktorou prenikne do človeka v čase životnej krízy, ukáže vnútorné pohnútky jeho konania a rozhodovania.

  • Hoci postavy majú dosť životnej skepsy, ktorú získali v prežitých vzájomných sklamaniach, autor v závere načrtáva cestu prekonania partnerských kríz. Buď za pomoci čistého ľúbostného vzťahu (Michal a Helena), alebo vďaka vášnivému vzťahu k vlastnému povolaniu (Dr. Lorenc a Klára). Štvorica postáv má v neustále z viacerých strán sa odhaľujúcich vzťahoch dobre vykreslené črty.

  • Dej divadelnej hry sa týka najmä problémov Dr. Lorenca, ktorý sa v istom okamihu života rozhodol prerušiť manželské zväzky a odísť so svojou asistentkou Helenou. V momente, keď je už pripravený definitívne odísť, je zrazu postavený pred ťažkú skúšku: ísť za svojím osobným šťastím alebo byť nadosobne užitočný. Objaví sa totiž Michal, ktorého je potrebné operovať. V Dr. Lorencovi zvíťazí lekár, zachráni ľudský život, i keď svoje osobné utrpenie tým zväčšuje, že stráca Helenu.

 

 

Krátky obsah:

 

Dr. Lorenca spoznávame v okamihu riešenia svojich manželských problémov. Pred rokmi uzatvoril manželstvo z vypočítavosti a teraz hľadá z neho únik. Dr. Lorenc sa rozhodol opustiť svoju manželku Kláru. Pred piatimi rokmi si ju ako dcéru významného profesora zobral za manželku, aby mohol v jeho nemocnici pracovať, ale najmä rozvíjať svoj vedecký výskum. Vedeckému výskumu sa venuje intenzívne, svoju prácu má veľmi rád. Manželstvo z rozumu však už nemôže zniesť, a pretože sa mu podarilo úspešne ukončiť vlastné výskumy, rozhodne sa, spolu so svojou asistentkou Helenou, pre odchod do poľnej nemocnice, ale najmä pre odchod z manželstva, pre odchod do „sveta“, v ktorom nájde aj city a skutočnú lásku. Ostáva mu už prekonať iba poslednú prekážku – vlastné manželstvo. Nastáva okamih, keď sa všetku pravdu dozvedá Klára. Odchod sa však začína komplikovať. Do nemocnice prijmú chorého Michala, dávneho priateľa Dr. Lorenca, ktorý sa pred niekoľkými rokmi beznádejne zaľúbil do Heleny. Aj ona mu svoju lásku opätovala a ich vzťah teraz opäť vzplanie. Michal, aby sa zachránil, musí byť rýchlo operovaný Lorencovou novou metódou. Ten však o operácii tesne pred odchodom nechce ani počuť. Až keď Helena prisľúbi, že na Michala zabudne a pôjde, ako sľúbila predtým, s Dr. Lorencom, rozhodne sa tento pre operáciu. Michal, keď sa dozvedel o chystanom odchode Dr. Lorenca a Heleny, najprv tiež nechcel o operácii ani počuť. Až keď pochopil, že Helenino srdce patrilo a bude patriť len jemu, súhlasil. Postupne sa vyjasňujú vzťahy medzi Klárou a Helenou, svitá svetielko nádeje pre takmer rozpadnuté manželstvo. Operácia sa vydarí, Michal bude žiť. Dr. Lorenc pochopí, že prekážok na jeho odchode je priveľa. Ba pribudla mu ďalšia, o ktorej nevedel – on sám. Pri operácii totiž zistil, že jeho vedecké poznanie ešte nie je dokonalé, otvára sa mu ďalšie pole pre výskum. Preto svoju ordináciu, ale ani manželku neopustí.