Semeno
- rozmnožovací orgán rastliny

- vytvárajú sa po oplodnení kvetu

- vzniká z vajíčka, uloženého v piestiku

 

Funkcie semien:

ð chráni oplodie

ð obaľuje oplodie

ð umožňuje rastlinám klíčiť vo vhodných podmienkach

 

Ľudia používajú semená a plody ako potravu, na výrobu rôznych výrobkov (najmä potravinárskych), výrobu liečiv...

 

Stavba semena:

osemenie - ochranná vrstva semena, chráni zárodok semena. Osemenie vzniká z obalu vajíčka.

zárodok – tvorí základ koreňa, základ stonky a základ listov.

klíčne listy – obsahujú zásobu živín pre rast zárodku a mladej rastliny. Podľa počtu klíčnych listov rastliny delíme na jednoklíčnolisté a dvojklíčnolisté.

základ mladej rastliny - rozoznávame na ňom korienok, základ stonky a prvé listy

výživné pletivo (zásobné pletivo) - môže byť aj súčasťou zárodku (je napr. aj v klíčnych listoch), obsahuje výživné látky - škrob, cukry, tuky, bielkoviny, zabezpečuje výživu mladej rastlinky v prvom období jej vývoja

 

Rozdelenie semenných rastlín

Podľa uloženia semien v plode:

ð nahosemenné rastliny - vajíčka nemajú ukryté v piestiku a semená nemajú ukryté v plode - ihličnany, cykasy, ginká

ð krytosemenné rastliny - vajíčka majú ukryté v semenníku piestika a semená majú ukryté v plode

 

Podľa počtu klíčnych listov:

ð dvojklíčnolistové rastliny - pri klíčení majú dva klíčne listy - fazuľa, mrkva, buk, jabloň... (ďalšie znaky: hlavný koreň a bočné korene, cievne zväzky v stonke usporiadané v kruhu, sieťovitá žilnatina na listoch)

Klíčenie fazule – dva klíčne listy

ð jednoklíčnolistové rastliny - pri klíčení majú jeden klíčny list - trávy, obilie, rastliny s cibuľou (ďalšie znaky: zväzkovité korene, roztrúsené cievne zväzky v stonke, rovnobežná žilnatina listov)

Klíčenie kukurice – jeden klíčny list