Semeno
- rozmnožovací orgán rastliny

- vytvárajú sa po oplodnení kvetu

- vzniká z vajíčka, uloženého v piestiku

 

Funkcie semien:

ð chráni oplodie

ð obaľuje oplodie

ð umožňuje rastlinám klíčiť vo vhodných podmienkach

 

Ľudia používajú semená a plody ako potravu, na výrobu rôznych výrobkov (najmä potravinárskych), výrobu liečiv...

 

Stavba semena:

osemenie - ochranná vrstva semena, chráni zárodok semena. Osemenie vzniká z obalu vajíčka.

zárodok – tvorí základ koreňa, základ stonky a základ listov.

klíčne listy – obsahujú zásobu živín pre rast zárodku a mladej rastliny. Podľa počtu klíčnych listov rastliny delíme na jednoklíčnolisté a dvojklíčnolisté.

základ mladej rastliny - rozoznávame na ňom korienok, základ stonky a prvé listy

výživné pletivo (zásobné pletivo) - môže byť aj súčasťou zárodku (je napr. aj v klíčnych listoch), obsahuje výživné látky - škrob, cukry, tuky, bielkoviny, zabezpečuje výživu mladej rastlinky v prvom období jej vývoja

 

Rozdelenie semenných rastlín

Podľa uloženia semien v plode:

ð nahosemenné rastliny - vajíčka nemajú ukryté v piestiku a semená nemajú ukryté v plode - ihličnany, cykasy, ginká

ð krytosemenné rastliny - vajíčka majú ukryté v semenníku piestika a semená majú ukryté v plode

 

Podľa počtu klíčnych listov:

ð dvojklíčnolistové rastliny - pri klíčení majú dva klíčne listy - fazuľa, mrkva, buk, jabloň... (ďalšie znaky: hlavný koreň a bočné korene, cievne zväzky v stonke usporiadané v kruhu, sieťovitá žilnatina na listoch)

Klíčenie fazule – dva klíčne listy

ð jednoklíčnolistové rastliny - pri klíčení majú jeden klíčny list - trávy, obilie, rastliny s cibuľou (ďalšie znaky: zväzkovité korene, roztrúsené cievne zväzky v stonke, rovnobežná žilnatina listov)

Klíčenie kukurice – jeden klíčny list

 

Klíčenie semena

Klíčenie – proces, pri ktorom zo semena vyrastie mladá rastlinka. Niektoré semená sú schopné vyklíčiť ihneď po dozretí, iné až po určitom období kľudu, prípadne splnení iných podmienok (napr. prechod cez tráviaci trakt živočíchov). Energia na klíčenie sa čerpá z výživného pletiva.

 

Podmienky klíčenia semien:

Ø  vlhkosť (voda) - semená sú väčšinou veľmi suché, pred klíčením musia nasať vodu, aby sa proces klíčenia vôbec začal, ak sa začne klíčenie a nastane nedostatok vody, semeno väčšinu uhynie a už nikdy nevyklíči

Ø  kyslík (vzduch) - semená potrebujú pri klíčení kyslík na dýchanie

Ø  teplota - rôzne druhy rastlín majú rôzne nároky na teplotu klíčenia, väčšina semien klíči pri teplote 16 - 24 oC, ale niektoré semená musia prejsť mrazom, niektoré ohňom, aby vôbec vyklíčili

Ø  svetlo a tma - väčšina semien nemá nároky na svetlo a tmu počas klíčenia, ale mnoho semien nevyklíči pri nedostatku svetla (lesné a pralesné rastliny), lebo aj mladá rastlinka by potom mala nedostatok svetla a bola by odsúdená na zánik

 

Rozširovanie plodov a semien:

o   zvieratá a človek – prichytenie sa na srsť, alebo oblečenie pomocou háčikov – lopúch,  dužinaté plody - zviera ich zje aj so semenami a tie potom niekde vylúči trusom...

o   vietor - púpava, javor, breza (plody sú ľahké, majú krídelka alebo chĺpky)

o   voda – jelša, topoľ, kokosovník (najmä plody a semená rastlín na brehu vodných plôch a vodných tokov)

o   vlastnými silami - netýkavka (plod vymrští semená do okolia)Zopakujte si:
1, Aké sú hlavné funkcie semien?
2, Čím sú charakteristické dvojklíčnolisté rastliny?
3, Čím sú charakteristické jednoklíčnolisté rastliny?
4, Vymenujte podmienky klíčenia.
5, Ako sa plody a semená rozširujú?


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 2014. ISBN 978-80-8091-264-2
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/plod.html


Zdroje obrazkov:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Pinus_sylvestris_MHNT.BOT.2005.0.971.jpg
http://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/329657-jablko-ochranca-buniek/
http://www.dumazahrada.cz/zahrada/rostliny/21132-sklize-a-ulozeni-semen/
https://www.mercagarden.com/hortifichas-cultivar/681-maiz.html
http://growace.com/blog/everything-you-need-to-know-about-propagation/.