LIST
- patrí medzi nadzemné orgány rastlín

- zvyčajne zelený, s obmedzeným rastom


Funkcia:

ð Fotosyntéza vďaka chlorofylu

ð Tvorba organických látok

ð Príjem živín (oxid uhličitý) zo vzduchu

ð Dýchanie – príjem kyslíka zo vzduchu

ð Výmena plynov (O2 a CO2)

ð Vyparovanie nadbytočnej vody

ð Vegetatívne rozmnožovanie

 

Stavba listu:

Čepeľ: plochá časť na ktorej je možné pozorovať žilky – vytvárajú žilnatinu

-       v žilkách sa nachádzajú cievne zväzky

Stopka: spája čepeľ so stonkou

Ø  listy so stopkou sú stopkaté, listy bez stopky sú sediace 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stavba listu

 

Vnútorná stavba listu:

-       pokožka

-       cievne zväzky

-       prieduchy – spodná strana listu

o    zabezpečujú výmenu vzduchu (kyslík a oxidu uhličitého) medzi rastlinou a prostredím

o    vyparujú nadbytočnú vodu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vnútorná stavba listu

V listoch prebieha zložitý proces fotosyntéza: premena anorganických látok – oxid uhličitý zo vzduchu a voda – na látky organické – cukor (škrob), pričom sa do ovzdušia uvoľňuje kyslík.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fotosyntéza

 

Podľa zložitosti listov rozlišujeme:
Jednoduché listy: celistvé s nečlenenou čepeľou, alebo delené s čepeľou rozdelenou hlbokými zárezmi

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jednoduchý list
Zložené: majú čepeľ rozdelenú na samostatné lístky, môžu byť:

Ø  perovito zložené – dvojice listov vyrastajú proti sebe po obidvoch stranách listovej stopky – môžu byť nepárno perovito zložené ( ukončené jedným lístkom) alebo párno perovito zložené (ukončené dvomi lístkami)

Ø  dlaňovito zložené – lístky vyrastajú z vrcholu stonky, podľa počtu lístkov rozlišujeme: trojpočetné, päťpočetné, sedempočetné alebo mnohopočetné.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jednoduchý list

 Zopakujte si:
1. Aké funkcie plní list?
2. Opíšte vonkajšiu stavbu listu.
3. Aké listy rozoznávame podľa zložitosti?
4. Opíšte vnútornú stavbu listu.
5. Čo je fotosyntéza?


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 2014. ISBN 978-80-8091-264-2

Zdroje obrazkov:
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/list.html.
http://www.gocalrs.wbl.sk/Fotosynteza.html.
http://slideplayer.cz/slide/2810332/.
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/list.html.