Kvet
- rozmnožovací orgán rastliny

- vyrastá zo stonky

- obsahuje rozmnožovacie časti a kvetné obaly

 

Kvetné obaly:

OKVETIE (okvetný lístok):

ð kvetný obal z rovnakých farebných lístkov

ð tulipán, ľalia, veternica

KALICH A KORUNA (tvorené z dvoch častí):

ð kalich je zelený

ð koruna býva rôzne sfarbená (žltá, modrá, červená...)

ð zvonček, prvosienka, čerešňa

Pri rozmnožovaní majú najväčší význam vnútorné – pohlavné – časti kvetu tyčinky a piestik.

TYČINKA

       je samčia časť kvetu

       v peľnici sa tvoria peľové zrnká sú to samčie bunky

PIESTIK

       je samičia časť kvetu

       tvoria sa v ňom vajíčka – samičie bunky

OPELENIE

Ø  je prenesenie peľu z tyčinky na  piestik

Ø  peľ prenáša najčastejšie  hmyz a vietor

Samoopelenie = opelenie vlastným peľom

Cudzoopelenie = opelenie peľom iného kvetu toho istého druhu

OPLODNENIE

Ø  je splynutie samčej bunky (peľového zrnka) so samičou bunkou (vajíčkom).

Ø  po oplodnení sa z dolnej časti piestika vyvíja PLOD a z oplodnených vajíčok SEMENÁ

 

ü  Kvety môžu byť:

Ø  OBOJPOHLAVNÉ = V jednom kvete sú aj tyčinky aj piestik

Ø  JEDNOPOHLAVNÉ = Obsahuje len tyčinky alebo len piestiky

 

                     

Obojpohlavný kvet (prvosienka)                                 Jednopohlavný kvet (vŕba)     

 

ü  Kvety môžu rásť na stonke:

o    JEDNOTLIVO

o    V SÚKVIETIACH

 

Typy súkvetí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zopakujte si:
1. Akú funkciu plní kvet?
2. Aké typy kvetných obalov poznáme?
3. Ako nazývame vnútorné pohlavné časti kvetu?
4. Čo je opelenie?
5. Vymenujte typy súkvetí.


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 2014. ISBN 978-80-8091-264-2

Zdroje obrazkov:
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/kvet.html
http://www.ta3k.sk/bio/index.php?option=com_content&view=article&id=95:kvet&catid=40:rastlinneorgany&Itemid=69.
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/kvet.html.
http://www.zahradnictvocaklov.sk/ovo/opelovacie-pomery.html.
http://slideplayer.cz/slide/3341075/
http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=5070.