Stavba tela kvitnúcich rastlín – Koreň

 

KOREŇ = podzemný orgán

 

Funkcia koreňa:

-       mechanická - upevňuje rastlinu v pôde

-       vyživovacia - prijíma vodu a v nej rozpustené  minerálne látky

-       zásobná koreňové hľuzy – napr. blyskáč jarný

-       vodivá – cievne zväzky

 

Koreňová sústava: 
=  súbor všetkých koreňov jednej rastliny

 

Typy koreňových sústav:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt typy koreňových sústavALORÍZIA – má vytvorený hlavný koreň a z  neho vyrastajúce bočné korene

-        typické pre dvojklíčnolisté rastliny

 

 

 

 

 

HOMORÍZIA - hlavný koreň zaniká a jeho funkciu preberá zväzok bočných koreňov

-       typické pre jednoklíčnolisté rastliny

Stavba koreňa:

Ø  Koreňové vlásky – zväčšujú povrch koreňa, rastlina nimi prijíma vodu a živiny

Ø  Pokožka – vyrastajú z nej koreňové vlásky, zabezpečuje príjem vody a minerálnych látok z pôdy

Ø  Dužina – zodpovedá za delenie buniek, vypĺňa priestor medzi cievnymi zväzkami a pokožkou

Ø  Cievne zväzky – prúdia nimi roztoky látok (voda s rozpustenými živinami

Ø  Koreňová čiapočka – umožňuje rast koreňa do dĺžky

              

 

Vedľajšie korene: môžu vznikať na stonkách a listoch – využívané pri nepohlavnom rozmnožovaní  (brečtan, mostera)

Tvary koreňov:

a, nitovitý        b, valcovitý        c, repovitý        d, rozvetvený      e, zväzkovitý   

   Zopakujte si:
1. Aké funkcie plní koreň?
2. Vymenujte typy koreňových sústav.
3. Načo slúžia cievne zväzky v koreni?
4. Odkiaľ vyrastajú vedľajšie korene?
5. Aké typy koreňov poznáme?


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 2014. ISBN 978-80-8091-264-2

Zdroje obrazkov:
http://www.ta3k.sk/biokutik/index.php/rastlinypp/93-rastlinneorgany/80-koren.
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/stavba_tela_kvitncich_rastln_kore.html.