Elektrony sa v obale pohybujú po určitých dráhach-vrstvách označujú sa čislami 1-7 alebo písmenami K,L,M,N,O,P,Q

Najvzdialenejšia vrstvaod jadra atomu obsadená elektronmi sa nazýva vonkajšia vrsta alebo válečná vrstva.

Atom má na tejto vrstve 1-8 elektronov.