Atom je častica chemickej látky zložená s jadra a obalu.

Proton p+ - mikročastica s kladným Q

Elektron - mikročastica so záporným Q

neutron - mikročastica s nulovím Q

elektro neutrálny atom :

p+=é